Flere nordmenn har utmerket seg i McKinsey-systemet i en årrekke. En av de aller mest suksessrike er Pål Erik Sjåtil (46) som nå leder hele McKinseys virksomhet i Europa. Det blir han belønnet for gjennom en inntekt som ifølge de norske skattelistene er 51 millioner kroner.

Ifølge DNs kilder er Sjåtil en av de ti mest betydningsfulle partnerne i dagens McKinsey-system og han innehar flere viktige verv i strategi- og konsulentfirmaet som er en av verdens mest ettertraktede arbeidsgivere.