Celina (44) og Hermine (46) Midelfart tjente nesten 75 millioner kroner på investeringene i sitt felles selskap Midelfart Holding i fjor. Resultatet blekner imidlertid sammenlignet med året før, da gevinster på videokonferanseraketten Acano bidro til en avkastning på mer enn 200 millioner kroner.

Søstrene eier halvparten av Midelfart Holding hver, som i sin tur kontrollerer 3/4 av Midelfart Invest, der en del av aksjeinvesteringene er samlet. Der har også noen av de ansatte i konsernet fått innpass. Nettoavkastningen i Midelfart Invest var på 40 millioner kroner i fjor, eller 11,5 prosent målt i forhold til egenkapitalen, opplyser selskapet. 

Hermine Midelfart er medeier i Midelfart Holding.
Hermine Midelfart er medeier i Midelfart Holding. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Blant investeringene selskapet satt med ved nyttår var store eierandeler i Godtlevert.no og Watercircles Forsikring, samt en lang rekke aksjer inklusive riggselskapet Borr Drilling, som Celina Midelfarts mann Tor Olav Trøim bygger opp.

Daglig leder Geir Moe i Midelfart Invest ønsker ikke å kommentere resultatet, og Celina Midelfart besvarte ikke DNs henvendelse torsdag. I årsberetningen skriver Midelfart Holding-styret:

«Basert på utviklingen så langt i år samt sammensetningen av investeringsporteføljen, forventer styret et fortsatt godt resultat for året 2017. Styret er godt fornøyd med utviklingen i driften og konsernets finansielle posisjon».

I styret sitter Celina Midelfart, investor og publisist Trygve Hegnar, og Peter Malling.

348 mill. i utbytte

Midelfart Holding, søstrenes felles selskap, nøt godt av at datterselskapet betalte ut 143 millioner kroner i tilleggsutbytte i juni i fjor. I tillegg settes det av 205 millioner kroner i utbytte etter 2016. Det innebærer at søstrenes andel av egenkapitalen i praksis flyttes til holdingselskapet fra Midelfart Invest. Samlet sitter konsernet med en egenkapital på 180 millioner kroner ved årsskiftet, ned fra 268 millioner kroner året før. 

Celina Midelfart har også en del investeringer i sitt heleide private investeringsselskap Midelfart Capital. Dette selskapet har ennå ikke kommet med sitt årsregnskap, men satt ved årsskiftet på eierposter direkte i Borr Drilling og Storebrand, forsikringsgiganten der mannen Trøim også er blant de største aksjonærene. (Vilkår)