Det svenskeide meglerhuset Carnegie har gradvis klart å øke overskuddet i den norske virksomheten. Økte inntekter fra handel og innhenting av ny aksjekapital til næringslivet er en viktig forklaring.