DNBs konsernsjef Rune Bjerke satt torsdag på flyet til USA og var utenfor rekkevidde. Kort tid før hadde han fått servert to rapporter fra Finanstilsynet med flengende kritikk av hvordan Norges største bank håndterer anti-hvitvask-arbeid og omdømmerisiko.

Den mest nedslående rapporten omhandler forretningsområdet bedriftsmarked og banken får medfart for ikke å ha rettet opp feil etter en foreløpig rapport i sommer.