I oktober 2015 hev Sparebank 1 seg rundt og kjøpte Mcash. DNB hadde lansert Vipps på forsommeren, og det hastet å skaffe seg en andel av markedet for mobilbetaling. 

Ett og et halvt år senere ble det kjent at DNB, Sparebank 1-alliansen, Eika-alliansen og 16 selvstendige sparebanker går sammen om å gjøre Vipps til felles plattform for mobilbetaling.

Men da hadde sparebankene investert millioner i å utvikle sin egen løsning. 

Bygde opp «en klar nummer to»

I årsregnskapet for 2016 står det at selskapet Sparebank 1 Mobilbetaling tapte 185,4 millioner kroner på mobilbetaling dette året. Dette underskuddet inkluderer en betydelig nedskriving på løsningen i samarbeidet om Vipps. Underskuddet økte med anslagsvis 10 millioner kroner i 2017.

«Selskapet har vært under etablering og oppbygging i perioden,» opplyser styret i sin årsberetning. 

De største kostnadspostene var knyttet til bemanning, både egne og innleide ressurser, markedsføring, teknisk utvikling og drift inklusive avskrivninger på kjøp av Mcash. 

Dette hadde sparebankene fått ut av pengene, ifølge årsberetningen for 2016:  

  • Etablert posisjon som en klar nummer to i det norske markedet for mobilbetaling.
  • 9300 utsalgssteder som tilbyr Mcash som betalingsløsning.
  • Over 500.000 brukere av Mcash-appen.
  • En organisasjon som utvikler, selger og leverer Mcash-løsningen til brukere og brukersteder. 

Det har tidligere vært kjent at Mcash-ledelsen lenge hadde sett for seg at Mcash kunne inngå i et større samarbeid. 

Da Vipps-alliansen ble offentliggjort i midten av februar i år, fortalte Mcash-sjef Elisabeth Haug at hun begynte arbeidet med å få Mcash med i Vipps i november året før. Haug er nå nestsjef i Vipps. 

- Sparebank 1 har vært en aktiv bidragsyter til den felles satsningen på Vipps, og er svært godt fornøyd med samarbeidet. Vi vurderer det slik at satsningen på Mcash bidro til å bringe Sparebank 1 i denne posisjonen, og er altså godt fornøyd med investeringen, sier administrerende direktør Øyvind Aass  i Sparebank 1 Banksamarbeidet DA til Dagens Næringsliv. 

Skal bygge videre på Sparebank 1 Mobilbetaling as

I årsrapporten omtales Vipps-alliansen som en avtale som «innebærer at partene sammen skal videreutvikle Vipps som hele Norges mobile lommebok». 

«Det nye selskapet skal bygge videre på Sparebank 1 Mobilbetaling as,» opplyses det. 

Det opplyses ikke hvor mye av Mcash-løsningen som videreføres i Vipps-samarbeidet, eller hvor mye som eventuelt skrotes. Dagens Næringsliv har spurt Sparebank 1 om dette, men har ikke fått svar. 

- Løsningen Mcash er avtalt overdratt til Vipps-fellesskapet og er en del av Sparebank 1’s betaling for 25 prosent av den felles satsningen, sier Aass til DN. 

 DNB blir største eier i Vipps-alliansen med omtrent 52 prosent av aksjene. Sparebank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen ti prosent og Sparebanken Møre én prosent.

Kundebasen i Mcash blir invitert med over til Vipps.

Nedskriver med 35,5 mill.

Det opplyses også i årsrapporten at styret vurderer det slik at sammenslåingen er «en hendelse etter balansedagen med regnskapsmessig effekt på regnskapet for 2016, og som medfører en nedskrivning på av de immaterielle eiendeler på 35,3 millioner kroner knyttet til Mcash». 

Finanstilsynet godkjente planene tidlig i mai.(Vilkår)

Juni kan være så hektisk for småbarnsforeldre at noen drømmer om å havne på sykehus for å få litt fred
– En gang var juni sol og utepils, nå er det bare stress
02:21
Publisert: