Norske Skog-styreleder Christen Sveaas har bedt næringsminister Monica Mæland om inntil 140 millioner kroner i støtte til det kriserammede papirkonsernet.

Det kommer frem i dokumenter DN har fått innsyn i. I en presentasjon signert Sveaas, konsernsjef Lars P.S. Sperre og kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig, pekes det på fire tiltak, deriblant å fjerne elavgiften for treforedlingsindustrien.