Investorer og banker i utlandet har urettmessig fått tilbakebetalt inntil 460 milliarder kroner i skatt, ifølge en stor opprulling av medier i Danmark og flere andre land i Europa. En av mediene er danske Politiken.

Bedrageriet har særlig rammet skattesystemet i Danmark, Belgia, Tyskland, Frankrike og Italia. Sakene omfatter store banker som britiske Barclay’s, Deutsche Bank og store investeringsbanker som Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan og Morgan Stanley.

En liten del av saken omfatter også svindel av norske skattepenger, forklarer skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattedirektør Hans Christian Holte.
Skattedirektør Hans Christian Holte. (Foto: Mikaela Berg)

– I 2015 fikk vi tips fra danske myndigheter og fulgte opp saken på bakgrunn av det, sier han til DN.

Den gang ble det avdekket ett tilfelle av ulovlig skatterefusjon i Norge på 580.000 kroner. Holte sier Norge har bedre rutiner enn andre land for å fange opp denne type svindel, og at norske banker ikke er involvert i sakene som er avslørt. Videre oppfølging er prioritert av skattemyndighetene.

Avslørte ti forsøk

Holte sier arbeidet i Norge startet da en sak ble rullet opp i Danmark knyttet til ulovlig skatterefusjon av over 12 milliarder danske kroner. I tillegg til én konkret sak, avverget Skatteetaten ytterligere ti transaksjoner i Norge på til sammen 350 millioner kroner.

– Fellesnevneren i sakene er krav om refusjon av kildeskatt på utbytte på sviktende grunnlag. Det er forsøkt blant annet med fiktiv dokumentasjon som viser eierskap til aksjer de ikke har eierskap til i utbytteperioden.

– Har norske banker vært involvert i disse sakene?

– Det har vi ikke sett noen tegn til. Sakene fra den gang omhandlet internasjonale selskaper og andre aktører fra utlandet.

– Er norske investorer involvert?

– Vi har ingen indikasjon på det heller.

Ikke hos bankene selv

De store sakene i utlandet handler blant annet om at bankene har lagt til rette for svindel, ved at det er sendt inn dokumentasjon på skatterefusjon til myndighetene i flere omganger for samme beløp. På den måten har banker og investorer bevisst fått tilbakebetalt skatt flere ganger for et beløp som aldri er betalt skatt for overhodet.

I Norge er Oslo Børs VPS ansvarlig for å sende informasjon om eier av aksjer på en bestemt dag videre til myndighetene, og det skjer elektronisk. Holte mener det gjør svindel vanskeligere:

– Jeg tror vi har systemer i Norge som gir relativt sett bedre kontrollmuligheter på flere områder enn i de fleste europeiske land. Derfor er vi godt rustet til å hindre denne form for svindel, sier han.

Samtidig advarer han om sofistikerte svindlere:

– De kriminelle har vist at de er veldig kreative for å få tilbakebetalt skatt urettmessig, og vi må være på utkikk etter nye metoder hele tiden.

– Kan det dukke opp lignende saker i Norge?

– Så langt har vi ingen grunn til å tro det. Vi har styrket kontrollen og jobber mye med sakskomplekset, sier Holte.

Et stort team hos Skatteetaten jobber i dag med å undersøke transaksjoner knyttet til utbyttebeskatning.

– Det er fortsatt et prioritert område, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Får bare 10 prosent av det de ba om
Regjeringen har de siste årene satt av stadig mindre beløp til sikringsarbeid i statsbudsjettet.
00:47
Publisert: