Det fremgår av Norges Banks brev av 9. desember 2016 til Barne- og likestillingsdepartementet, kunngjort mandag.

Regjeringen sendte i høst ut et forslag til et privat gjeldsregister for usikret kreditt, som kredittkortgjeld og forbrukslån.

Formålet er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger og bidra til at færre havner i gjeldsproblemer.

100 millioner kroner i usikret gjeld

Sentralbanken viser til at norske husholdninger hadde ved utgangen av 2015 i underkant av 100 milliarder kroner i usikret gjeld.

«Dette er en relativt liten andel av husholdningenes samlede gjeld, men omfanget av slike lån vokser raskt. Usikret gjeld som forbrukslån har i gjennomsnitt høye renter, slik at rentebelastningen er høy for husholdninger som har store forbrukslån. Det gjør dem sårbare for renteøkninger eller inntektsbortfall», skriver sentralbanken.

Slik lovforslaget nå er utformet, vil Finanstilsynet og Norges Bank kunne motta opplysninger fra et gjeldsregister, men avidentifisert fra gjeldsregisterets side og dermed uten mulighet for sammenstilling med individinformasjon fra andre registre, viser sentralbanken til.

For at Finanstilsynet og Norges Bank skal få full nytte av informasjonen, mener sentralbanken at lovforslaget § 3–3 bør utformes slik at Finanstilsynet og Norges Bank får tilgang til opplysninger på en form som gjør at de kan sammenstilles med annen registerinformasjon.

Videre mener Norges Bank at et gjeldsregister bør inneholde informasjon om all gjeld i husholdningene.

«Det vil gi mer oppdatert informasjon også om sikret gjeld på en enklere måte enn i dag, noe som er positivt både for finansforetakenes kredittvurderinger og for løpende analyser av finansiell stabilitet», skriver sentralbanken.

– Vil bidra til å redusere risiko

Mens tolvmånedersveksten i norske forbrukslån var 13,2 prosent per utgangen av tredje kvartal, var tolvmånedersveksten i husholdningenes bruttogjeld på 6,3 prosent ved utgangen av oktober.

– Et gjeldsregister som nå er foreslått og som vi venter vil bli innført, vil bidra til å redusere risiko for at det er kunder som holder viktige opplysninger unna långivere når de skal søke om boliglån, sa direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet til DN i november. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.