Konglomeratet Ferd, eid av Johan H. Andresen med familie, er én av de største private formuene i landet og har fortsatt å få pengene til å yngle, selv om verdioppgangen er litt lavere i år. Verdiene steg med 2,2 prosent frem til utgangen av juni og var like under 33 milliarder kroner ved halvårsskiftet.

– Vi har hatt en positiv verdiutvikling innen alle forretningsområder hittil i år og er rimelig fornøyd med utviklingen, sier Ferds konsernsjef Morten Borge (37) til DN.

Nå jobber Ferd med spor som kan ende med oppkjøp av selskaper eller nye partnerskap i løpet av de neste månedene.

Er kjøpelysten

Ferd er allerede hovedeier eller eneeier i blant annet sportsutstyrsprodusenten Brav (tidligere Swix Sport), kartongselskapet Elopak, byggeselskapet Mestergruppen og rederiet Fjordline.

– For øyeblikket jobber vi mye med attraktive investeringsmuligheter, og vi har flere potensielle løp gående. Jeg håper vi lander flere oppkjøp snart, sier Borge.

Han vil ikke være konkret om hvilke bransjer det er mest aktuelt å gå inn i først, men etter det DN forstår kan det være snakk om samlede investeringer fra noen hundre millioner kroner og opp mot et milliardbeløp i egenkapital.

– Vi har betydelig investeringsevne. Samtidig ser vi at selskapene i mange tilfeller er høyt priset, og ofte er børsnoterte selskaper høyere priset enn unoterte, sier han.

Etter Oslo Børs

I perioden med kraftig børsoppgang fra 2015 til 2017 hadde Ferd en årlig økning i verdijustert egenkapital på mellom åtte og 14 prosent årlig. Ferd styrer ikke etter et bestemt mål, men Andresen har tidligere sagt at forventningene til avkastning i et normalår ligger rundt ti prosent.

Om resten av året blir som første halvår, er oppgangen mellom fire og fem prosent.

En nordisk børsindeks, som Ferd sammenligner med, har hatt en svak utvikling på minus to prosent hittil i år. Samtidig har hovedindeksen på Oslo Børs steget over 11 prosent i år.

Derimot har Ferds kontantbeholdning økt kraftig siste halvår som følge av utbytte i selskaper det eier, og flere investeringer er blitt realisert. De likvide midlene økte fra 10,9 til 12,2 milliarder kroner siste halvår. Etter regnskapet ble avsluttet, meldte Ferd at det solgte aksjer i seismikkselskapet PGS for 800 millioner kroner. Til sammen er økningen på drøyt to milliarder kroner.

– Det mest positive i år har vært å se innhentingen innen oljeservice, sier Borge.

Brønnteknologiselskapet Interwell fikk en betydelig resultatbedring i fjor og delte ut 100 millioner kroner til eierne. Leverandørselskapet Aibel har fått nye ordre verd over ti milliarder kroner i år. Og PGS har hentet seg kraftig inn på børs etter flere økonomiske redningsaksjoner og tilførsel av frisk kapital.

«Helt OK gevinst»

Da Ferd solgte PGS-aksjer for 800 millioner kroner i juli i år, skrev DN i en børskommentar at investeringen hadde vært en «total fiasko» basert på verdiutviklingen siden de første aksjene ble kjøpt i 2014. Aksjene ble solgt for 40 kroner stykket og Ferd eier fortsatt litt under fem prosent av selskapet. Senere ble det kjent at Ferds kostpris for aksjene er rundt 31 kroner og gevinsten fra nedsalget er rundt 320 millioner kroner, eller rundt åtte prosent årlig.

Borge sier om investeringen i dag:

– Det har vært en krevende og lærerik investering, og nedturen i markedet ble dypere enn vi klarte å forutse den gang. Vi har støttet selskapet i en krevende periode og gjennom nedsalget har vi realisert en helt OK gevinst. Jeg håper og tror bransjen står foran en syklisk opptur, sier Borge.

Ferd Eiendom hadde isolert en verdiøkning på vel seks prosent i første halvår.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Man kan aldri gjøre seg avhengig av et slikt parti
Sveriges statsminister Stefan Löfven forventer at den borgerlige fløyen stenger døren til Sverigedemokraterna.
01:11
Publisert: