Verdiene til konglomeratet Ferd, eid av Johan H. Andresen (56) og døtrene Katharina (22) og Alexandra (21), passerte i sommer 30 milliarder kroner for første gang.

– Det er selvsagt hyggelig å se at verdiene stiger, sier nyopprykket Ferd-sjef Morten Borge (36).

Han forsøker å tone ned betydningen av siste milepæl. Ved utgangen av første halvår var forvaltningskapitalen på 30,3 milliarder kroner, og det er en oppgang på seks prosent siden nyttår. I samme periode steg hovedindeksen på Oslo Børs med vel to prosent.

– Vi har ikke noe spesielt mål rundt verdiutviklingen på kort sikt. Vi er avhengige av hvordan markedene ellers utvikler seg og er forberedt på at det kan svinge, sier Borge.

Den tidligere investeringsdirektøren i Ferd tok i august over jobben som konsernsjef etter John Giverholt, som gikk over i pensjon.

Ned i eiendom

Borge har allerede rukket å bidra til et retningsskifte for Ferd samtidig med at prisene i boligmarkedet ser ut til å ha nådd toppen for denne gang.

Ferd satt med Selvaag Bolig på eiersiden i boligprosjektet Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo. De to blir likeverdige partnere for bygging av cirka 320 boliger med samlet salgspris på 1,6 milliarder kroner. Ifølge DNs beregninger, har Ferd solgt unna en andel i prosjektet verd i størrelsesorden mellom 200 og 400 millioner kroner.

Et kontorbygg i Strandveien på Lysaker i Bærum, som huser hovedkontoret for Lundin Norge, er solgt for 700 millioner kroner. Innen bolig og næringsbygg har Ferd dermed vektet seg ned med et milliardbeløp i løpet av sommeren.

– Vi er veldig fornøyd med å få Selvaag som partnere i prosjektet på Ensjø og tror prosjektet har stort potensial, selv om markedsaktiviteten er noe lavere. Vi merker at salget av nye leiligheter i Oslo har avtatt noe gjennom sommeren, sier Borge.

Ferd har ikke bestemt om det vil vekte seg ytterligere ned i boligmarkedet, og Borge vil ikke spå om utviklingen i boligmarkedet videre.

– I dag utgjør eiendom ti prosent av porteføljen vår, og det er vi komfortabel med, sier han.

Ferd Eiendom hadde en avkastning på 15 prosent i første halvår, mye takket være de to salgene.

Kjøpte for 2,4 milliarder

Ved utgangen av første halvår gjorde Ferd Capital også to større investeringer. I Danmark har det kjøpt en fem prosents andel i det børsnoterte industriselskapet NKT Holding, med virksomhet innen strømkabler og rengjøringsmaskiner. Det er ventet at de to forretningsområdene blir skilt fra hverandre i løpet av året, og det kan synliggjøre større verdier.

Ferd har også investert i Fürst Medisinsk Laboratorium, med virksomhet innen blodprøveanalyse.

De to kjøpene står for det meste av 2,4 milliarder kroner i nye investeringer.

Om videre oppkjøp, sier Borge:

– Vi opplever at det generelt er høy prising i mange av prosjektene vi er ute og vurderer. Samtidig er vi godt rigget for videre vekst i Norge og utlandet.

Ved fremleggelsen av årsregnskapet tidligere i år viste Johan H. Andresen til at Ferd hadde rundt én milliard kroner i kontanter og seks milliarder kroner i ubenyttet kreditt. Han er blitt mer motivert til å ta risiko gjennom høyere gjeldsandel, såkalt «giring».

– Det har gjort handlingsrommet større og utgangspunktet har aldri vært bedre enn nå, sa Andresen til DN.

Fortsatt har Ferd over 6,5 milliarder kroner i kontanter og kreditt.

Børsinvesteringene ga isolert sett rundt fem prosent avkastning for Ferd i første halvår, mens en nordisk referanseindeks lå vel åtte prosent høyere. Samlet er avkastningen i Ferd godt i rute til å nå Andresen-familiens forventninger for et normalår.

– Ti prosent, sa Andresen tidligere i år, om forventet årlig avkastning i snitt.(Vilkår)

Det som teller

Dagens Næringsliv er Norges fremste næringslivsavis. Siden 1890 har vi vært først med nyhetene om bransjene, bedriftene og menneskene som former samfunnet. Vi gir deg kunnskap, inspirasjon og grunnlag for gode valg.

Sjefredaktør og administrerende direktør

Redaktører

Kontakt

Tips oss