Finanstilsynet slår seg ikke til ro med Mybanks forsøk på å sette opp et nytt styre etter at Espen Aubert ble byttet ut som styreleder i høst. Som følge av sammenblandingen med hans egen utlånsvirksomhet, valgte han å trekke seg i november.

I en ekstraordinær generalforsamling ble først Trond Bentestuen og Madiha Ghazanfar valgt inn i styret, og daværende styrerepresentant Linn Hoel Ringvoll tok over som styreleder. Bentestuen er tidligere konserndirektør i DNB og tidligere toppsjef i Rema 1000, mens Ghazanfar er teknologidirektør i Mybank.

Finanstilsynet synes tydeligvis ikke at styresammensetningen er tilfredsstillende – men det skyldes ikke de to nye representantene.

I en melding fra selskapet innkalles det nå til ekstraordinær generalforsamling om kun to uker, der skal Jesper Mårtensson, Linn Hoel Ringvoll og Lise Tangen Hansen kastes som styrerepresentanter.

Dette skyldes at de tre har vært med i styrebehandlingen av lån og engasjementer der Aubert eller hans selskaper, Daimyo og Daimyo Eiendom, har vært involvert. I høst skrev DN at Auberts Daimyo hadde overført en rekke pant til Mybank.

Klager på avgjørelsen

Mårtensson har representert bankens største eier, den svenske eiendomsmilliardæren Erik Selin. Hoel Ringvoll jobber til daglig som juridisk direktør i Kameo, som driver med folkefinansiering, og Tangen Hansen er direktør i teknologi- og markedsføringsselskapet Penetrace.

Partner Ole Andenæs i Wikborg Rein bistår Ringvoll, Mårtensson og Hansen. Han forteller at de har sendt inn en klage til Finansdepartementet etter tilsynets vedtak:

– Det anføres i klagen at Finanstilsynets vedtak er basert på et ufullstendig og uriktig faktisk grunnlag, et uriktig rettslig grunnlag og saksbehandlingsfeil. Utover det har jeg ingen kommentar.

– Av hensyn banken stiller jeg mitt verv til disposisjon, og er glad for at det er foreslått gode kandidater til det nye styret. Jeg er imidlertid uenig i grunnlaget og innholdet i tilsynets beslutning, og har følgelig påklaget det. Grunnlaget for mitt syn er inngående beskrevet i klagen, skriver Ringvoll i en tekstmelding til DN.

Henter finanskunnskap

– Det følger av finansforetaksloven § 3–5 første ledd bokstav c at foretaket ikke kan ha styremedlemmer, daglig leder eller andre personer i den faktiske ledelse av virksomheten som «i stilling eller ved utøvelsen av andre verv har utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte». Det samlede styret må være egnet, i tillegg til at hvert enkelt styremedlem må oppfylle egnethetskravene, skriver direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein i Finanstilsynet til DN.

– Får egnethetsvurderingen konsekvenser for eventuelle andre styreverv personene har?

– På bakgrunn av forholdene som er avdekket, mener Finanstilsynet at styremedlemmene (per desember 2021) og det samlede styret i MyBank ikke oppfyller kravene til egnethet. Hvorvidt enkelte av styremedlemmene likevel kan anses egnet til å inneha en rolle i et foretak hvor vedkommende må oppfylle krav til egnethet, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Som DN har omtalt, fattet Finanstilsynet interesse for Mybank da det ble kjent at daværende styreleder Espen Aubert hadde delfinansiert en av bankens kunder, tidligere modell og nå profesjonell pokerspiller Aylar Lie.

Aubert forklarte i høst at Lie var venninne av hans kone.

Auberts lån til Lie var imidlertid ikke det eneste lånet Finanstilsynet fikk se da Aubert møtte tilsynets saksbehandlere. Over en treårsperiode hadde Auberts selskaper gitt til sammen 651 millioner kroner i lån og selgerkreditt konkluderte Finanstilsynet – basert på dokumentene Aubert selv la frem.

Aubert valgte å trekke seg som styreleder kort tid etter de første medieoppslagene, og 11. november sendte banken ut sin første innkalling til aksjonærene.

Nå må valgkomiteens leder, Eirik Bergh, på nytt be eierne om å ta stilling til et nytt styre. Tre nye kandidater skal vurderes:

  • Even Matre Ellingsen
  • Ellen Merete Hanetho
  • Fabian Haugan

Even Matre Ellingsen foreslås som ny styreleder. Han har lang bakgrunn fra meglerhus som Pareto Securities og Fearnley Securities.

Eirik Bergh leder valgkomiteen.
Eirik Bergh leder valgkomiteen. (Foto: Per Thrana)

Tok seg godt betalt

Aylar Lies leilighetskjøp på Tjuvholmen ble kjent 20. oktober, og allerede 16. november sendte Finanstilsynet et forvarsel til Aubert om at han måtte stoppe all finansieringsvirksomhet. Deretter fulgte myndighetene opp med undersøkelser, der konklusjonen kom én måned senere.

I rapporten fremkommer det at Aubert har opplyst hans eiendomsselskaper har lånt ut massive beløp til en rente mellom 2,5 og 40 prosent.

Samtidig har Mybank fått sine undersøkelser hos Finanstilsynet.

– Styret har siden starten av 2020 vært meget aktivt med et høyt antall styremøter. Styret har gjort omfattende grep i bankens organisasjon, styring og strategi. Dette har ført banken fra krise til lønnsomhet. Jeg er glad for å ha bidratt til denne snuoperasjonen, selv om jeg skulle vært denne siste utviklingen foruten, skriver Ringvoll i tekstmeldingen til DN. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.