Forbrukslånsbankene er i hardt vær om dagen. Finanstilsynet har kommet med knusende rapporter hvor flere banker som yter forbrukslån, får så ørene flagrer. Flere av bankene skuffer inn penger mens misligholdte lån øker og øker.

Men ikke alle de nyopprettede forbrukslånsbankene tjener fett. For lille MyBank har resultatene stupt.

Mandag måtte administrerende direktør Christen Fredriksen gå.

«Svake resultater»

– Fratredelsen skjer som en konsekvens av bankens svake resultater. Når det er svake resultater, sitter selvfølgelig administrerende direktør spesielt utsatt. Utover det er dette et ansvar som både styret og ledelsen må ta, men administrerende direktør har en særlig sentral rolle, sier styreleder Tom Knoff i MyBank.

Fratredelsen skjer som en konsekvens av bankens svake resultater. Når det er svake resultater, sitter selvfølgelig administrerende direktør spesielt utsatt
Tom Knoff, styreleder i MyBank

Samtidig som inntektene til banken har mangedoblet seg, har utlånstapene økt enda mer. I 2018 hadde MyBank netto rente- og kredittprovisjonsinntekter på 46 millioner kroner, mens utlånstapene var på 42 millioner kroner. Tapene på utlån var dermed nesten like høye som det banken netto fikk inn av penger.

Det ga et resultat før skatt på minus 52 millioner kroner.

– Det er bare privatkunder. Tapene var i hovedsak relatert til problemer med kredittprosessen i oppstartsfasen i 2017, sier Knoff, som understreker at tapene var høye.

Samtidig har selskapets aksjekurs stupt. I løpet av 2018 falt kursen til MyBank, som er notert på gråmarkedslisten OTC, med 66 prosent. Siden selskapet først ble notert på OTC tidlig i 2017, har aksjekursen falt 83 prosent.

Ved utgangen av første kvartal i år hadde MyBank samlede utlån til kunder på 678 millioner kroner, opp fra 360 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2018.

Risikere økte tap

– Dette er litt spesielt fordi jeg har vært med fra begynnelsen, sier MyBanks avtroppende sjef Christen Fredriksen om sin egen avgang.

– Det er riktig at det var styret som tok initiativ til dette, og det er på bakgrunn av de svake resultatene, sier han.

Før han måtte gå, rakk Fredriksen å levere resultatene for første kvartal. I kvartalsrapporten står det at innstramningen av reguleringer av usikrede lån kan gi økte lånetap for MyBank og andre lignende banker. Det pekes på at kunder som tidligere var i stand til å refinansiere «tvilsomme lån», i stedet er tvunget inn i mislighold.

– Hvordan henger det sammen?

– Det gir begrensninger på muligheten til å refinansiere, slik at kunder som tidligere ville ha flyttet til en annen bank, nå vil misligholde lånene, sier styreleder Knoff.

– Levd og åndet for dette prosjektet

Avtroppende sjef Christen Fredriksen har ennå ikke bestemt seg for hva han vil gjøre fremover.

– Jeg har levd og åndet for dette prosjektet de siste fire årene, så jeg har ikke tenkt noe gjennom det foreløpig. Jeg har stått i løpet 100 prosent, og derfor har jeg ikke brukt noe tid på det nå, men det skal jeg selvfølgelig bruke litt tid på frem mot sommeren, sier han.

– Jeg mener jeg har mye å bidra med, og til tross for at resultatene ikke ble som ønsket, har vi gjort en stor jobb her i fellesskap. Det er skapt mye substans, og det er nok erfaring jeg kan få bruk for i en annen sammenheng, sier Fredriksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.