Paretos oljeanalytiker Nadia Wiggen ser dramatiske endringer i oljemarkedet fremover.

– Da man spådde oljemarkedene i 2016 ventet man en produksjon på 98,6 millioner fat per dag og en break-even på 100 dollar fatet. I dag er etterspørselen 100 millioner fat per dag og break-even på 60 dollar fatet. Det er et jordskjelv, sier Wiggen.

Break-even betyr prisen oljen må ha for at oljeselskapene skal gå i null ved å produsere den. I dag er oljeprisen 63 dollar fatet, med en break-even i snitt på 60 dollar fatet tjener oljeselskapene penger.

– Oljemarkedene er i kraftig endring. Kostnadene ved å produsere olje er kraftig ned takket være kostnadskutt, effektivitetsforbedringer og standardisering. Bransjen har respondert bra på lav oljepris siden 2015, sier Wiggen.

Onsdag starter Paretos årlige olje- og offshorekonferanse på Holmenkollen Park Hotel i Oslo. Det er en av bransjens største globale møteplasser der selskaper presenterer seg for investorer og bransjeaktører har én til én møter.

– Ført til en kortsiktighet

Hun ser flere produsenter med break-even på 39 dollar fatet.

– Bransjen har de siste 18 månedene naturlig nok prioritert de feltene med aller lavest kostnader som skiferoljefeltet Permian i Texas, USA, sier Wiggen.

– Det har vært en enorm vekst i skiferolje, noe som reflekterer det kortsiktige synet i bransjen. Produsenter ønsker å maksimere oljeproduksjonen på kort sikt fordi forsyninger kommer raskt etter investering, men deretter har skiferolje en veldig bratt produksjonsnedgang det første året. Dermed må skiferprodusenter fortsette å bore og fullføre brønner for opprettholde en flat produksjon på kort sikt, legger hun til.

Det har gitt bransjen en stor utfordring i 2020, ifølge Wiggen.

– Vi ser at det nå er 9,2 millioner fat per dag som må erstattes med nye oljebrønner i 2020. Hvis det ikke er noen nye investeringer i oljebrønner som besluttes nå for 2020, vil vi ha 9,2 millioner fat mindre per dag i markedet. Det er dramatisk så bransjen må fortsette å investere både i skiferolje og olje til havs, sier Wiggen.

– Ikke etterspørsel etter Opec-olje

Pareto-analytikeren ser et annet viktig trendskifte i bransjen.

– Ikke all olje er lik. Grunnet nye miljøkrav fra verdens maritime organisasjon (IMO) er det større etterspørsel etter «søt» olje som produseres i Norge og skiferolje fra USA enn «sur» olje som produseres i Saudi-Arabia og Russland, sier Wiggen.

IMO, der de fleste FN-land er medlemmer, bestemte i 2016 at skipsdrivstoff skal inneholde maks 0,5 prosent svovel, kraftig ned fra dagens grense på 3,5 prosent. Innskjerpingen skal etter planen tre i kraft allerede 1. januar 2020.

– Det gjør at olje fra Opec er mindre etterspurt fordi det produserer sur olje med høy svovelgrad. Vi tror derfor Opec vil fortsette å kutte produksjonen i 2020 fordi det er mindre etterspørsel etter deres olje, sier Wiggen.

Venter oljeprisfall etter 2020

Hun venter at dagens oljepris på 63 dollar fatet vil klatre og i snitt ligge på 68 dollar fatet i 2020, for deretter å falle.

– Vi mener oljeprisen vil falle på sikt og ligge på 60 dollar fatet i 2021. Det er fordi vi tror både amerikanske skiferoljeprodusenter og Opec, som ikke vil klare å opprettholde kutt, vil oversvømme markedet med olje. Samtidig vil etterspørselsveksten etter olje avta, sier Wiggen.

Oljeetterspørselen vil i 2019 stige med 900.000 fat per dag.

– Vi vil ikke se etterspørselsvekst fra noen OECD-land, bortsett fra USA. Vi ser at alternativene til olje tar over. Transportmidler når lenger med mindre drivstoff, det er fremvekst av elektriske biler, gassdrevne og elektriske lastebiler og andre transportmidler og det er generell elektrifisering med vind og solceller. Alt dette fører til lavere vekst i oljeetterspørselen, sier Wiggen.

– Ikke så bra for oljeserviceselskapene

Tidligere ventet Paretos oljeteam en oljepris på 70 dollar fatet i 2023 og utover, men det er altså justert ned til 65 dollar fatet.

– Vi har ikke sett den inflasjonen vi ventet. Det er ikke så bra for oljeservicenæringen og alle oljeserviceselskapene i Norge, sier Wiggen.

– Vi ser at effektiviteten har økt og kostnadene har sunket videre, legger hun til.

En annen interessant trend er at det er de tradisjonelle oljeselskapene som har gjort det best på verdens børser, selv om det er skiferoljeprodusentene som klarer å produsere raskest og til lavest kostnader.

– Skiferoljeselskapene er blitt slaktet på børsene fordi de ikke returnerer penger til investorene. De bruker alle sine penger på boring og produksjon. Investorene krever bedre kapitaldisiplin. Så selv om skiferoljeprodusentene har kostnader som er under dagens oljepris blir de ikke belønnet av investorene for det. Det ironiske er at det er Equinor som er nær å ha den høyeste frie kontantstrømmen noensinne med oljepris på 63 dollar fatet, sier Nadia Wiggen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.