Kriserammede Næringsbanken asa i Moelv har gått på saftige utlånstap og må ha inn friske penger. I en børsmelding torsdag opplyste banken at den vil hente inn 230 millioner kroner i en rettet emisjon. Banken opplyser at den har mottatt forhåndskommiterte indikasjoner, hovedsakelig fra eksisterende eiere på 206 millioner kroner, mens det er indikert ytterligere 24 millioner kroner.

– Den rettede emisjonen er fulltegnet og banken opplever sterk støtte fra eierne, sier Pål Svenkerud, som i fjor kom inn som ny styreleder i banken.

Svenkerud har bakgrunn blant annet fra Bank Norwegian.

Emisjonskursen er satt til tre kroner, en kraftig rabatt siden aksjekursen settes ned fra ni kroner. Tegningskursen på tre kroner innebærer en kraftig kapitalnedsettelse på 129 millioner kroner, og aksjekapitalen blir etter emisjonen på 64,5 millioner kroner.

Det er innkalt til en ekstraordinær generalforsamling den 30. november, der emisjonen skal endelig vedtas.

Hast etter pålegg

Det haster nemlig for Næringsbanken å få inn pengene, hvis ikke kan konsesjonen for å drive bankvirksomhet henge i en tynn tråd.

Banken mottok den 25. september 2023 vedtak fra Finanstilsynet om et økt såkalt pilar 2-krav, som innebærer en økning i kapitalkravet med to prosent fra tidligere krav. Kravet skal oppfylles med ren kjernekapital, og trer i kraft 30. november 2023, altså samme dag som den ekstraordinære generalforsamlingen.

Styret skriver derfor i børsmeldingen at det anser det som nødvendig å gjennomføre kapitalinnhentingen så raskt som mulig for å kunne oppfylle det nye kapitalkravet.

Dersom banken ikke oppfyller de til enhver tid gjeldende kapitalkrav, er det en risiko for at Finanstilsynet begrenser virksomhetsutøvelsen, slik det gjorde da det påla utlånsstopp. I ytterste konsekvens kan manglende overholdelse resultere i at konsesjon til å drive bankvirksomhet inndras, altså kroken på døren for videre drift.

Utlånsstopp etter store tap

I tredje kvartal tapte Næringsbanken 96,4 millioner kroner, viser rapporten som ble lagt frem tidligere denne uken. Banken tok nedskrivninger og tap på utlån på 130 millioner kroner. Det vises til at flere av bankens kunder har fått problemer som følge av «vanskelige økonomiske forhold».

Balanseførte nedskrivninger beløper seg til 208,6 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal, en økning på 106,6 millioner kroner fra andre kvartal.

Svenkerud vil ikke kommentere kundeforhold, men banken er åpen på at tapene er knyttet til særlig to utlånsengasjementer innen eiendom og eiendomsutvikling.

I slutten av mars omtalte DN at Finanstilsynet hadde pålagt en uavhengig gjennomgang av Næringsbankens utlånsportefølje. Pålegget kom etter at banken tidligere i år hadde tatt kontakt med tilsynet på bakgrunn av de to nevnte tapene i utlånsporteføljen som skulle komme til syne i bankens årsrapport, som ble lagt frem sist vinter.

I forbindelse med gjennomgangen påla Finanstilsynet banken å ikke yte lån, kreditter eller garantier til nye kunder mens det ble gjennomført en uavhengig gjennomgåelse av utlånsporteføljen. Finanstilsynet avdekket også manglende styring og kontroll.

Styrelederen mener banken har mye bedre kontroll nå.

– Bankens utlånspraksis er i henhold til gjeldende utlånsforskrifter og god praksis. Utlånstapene stammer fra en periode med hurtig vekst i en oppstartsfase, i kombinasjon med en utfordrende, makroøkonomisk situasjon, sier Svenkerud.

Vil kvitte seg med kunder

I en investorpresentasjon fra denne uken opplyser banken at den vil ha færre og større kunder. Målet er at kundeporteføljen reduseres fra 520 til cirka 150 kunder på sikt, og at gjennomsnittlig lånebeløp per kunde økes fra 6,7 millioner til rundt 30 millioner kroner. Minimum eksponering skal være fem millioner kroner, og maksimum 120 millioner kroner.

Utlånsstoppen ble opphevet av Finanstilsynet i juni i år. Banken på sin side har nå planer om å ansette en kredittanalytiker.

Banken lar seg ikke skremme av de vanskelige tidene innen eiendom og byggebransjen, og har som uttalt mål å «bli best på næringseiendom og utviklingsprosjekter på Innlandet».

Kutt og hoderulling

Næringsbanken vil i løpet av året ha skiftet ut hele styret og ledelsen, og de aller fleste ansatte.

Johan Nilsen Linn tok over som administrerende direktør i februar, etter at Hans Skjelbred gikk av i januar. Han hadde da vært toppsjef bare noen få måneder, etter å ha tatt over fra Øystein Snuggerud i september 2022. Sistnevnte var en av bankens initiativtagere ved oppstarten i 2016.

– Hele ledelsen, styret og de fleste ansatte er byttet ut, og dere vil også kvitte dere med de fleste kundene. Hvordan vil du beskrive situasjonen for banken nå?

– Vi er en nisjebank og ønsker et mindre antall kjernekunder som vi kan ha et langsiktig og nært forhold til. Bankens nye administrasjon består av kompetente ledere med solid bankerfaring. Banken har vært gjennom en prosess med organisatoriske endringer og prosessforbedringer som gir et sterkt grunnlag for videre vekst, sier Svenkerud.

– Hva er Næringsbankens ambisjon fremover?

– Næringsbanken opprettholder sin ambisjon om å være en nisjebank og samarbeidspartner for næringslivet i Innlandet og nordre del av Viken, sier Svenkerud.

Da banken startet opp i 2017, hentet den inn drøyt 200 millioner kroner i egenkapital. Den hadde da nær 130 aksjonærer, hvorav over 100 var næringslivsaktører fra Innlandet. I tillegg var investorene Egil Stenshagen, Kjell Ulrichsen og Emil Aubert på aksjonærlisten i starten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Silicon Valley bankkunde: – Vi fikk panikk
Silicon Valley bankkunder sto i kø for å ta ut pengene sine mandag etter at myndighetene gikk inn for å garantere innskudd etter bankens kollaps.
01:09
Publisert: