Argentum, som er statens investeringsselskap for investeringer i aktive eierfond, er ikke med som investor i Idékapitals nye fond. Argentum forvalter 13,4 milliarder kroner og skal ifølge første punkt i egne vedtekter «bedre tilgangen til risikovillig kapital og egenkapital for det nyskapende, forskningsbaserte næringslivet». Det betyr blant annet at Argentum skal investere i nye teknologiselskaper.

DNs gjennomgåelse har vist at få av milliardene i Argentum har gått til vekstfond som investerer i typiske oppstartsmiljøer.

– Vi har henvendt oss til Argentum, men de virket ikke veldig interessert. Først etter at DN begynte å skrive om dets manglende vilje til å satse på nye norske fond, viste de interesse. Men da var det for sent, for da var vi fulltegnet, sier partner Rune Holen i Idékapital.

«Har vokst ut av mandatet»

Holen mener Argentum bør ha en spesiell funksjon.

– Argentums mandat har vært å backe norske fondsmiljøer i en tidligfase. Det var det opprinnelige mandatet, så har det vokst ut av det mandatet og virker å investere mer ute enn hjemme, sier Holen.

– De investerer i dem som får hentet penger fra investorer, i motsetning til dem som hadde trengt litt oppstartshjelp, legger han til.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er en litt pussig sak at Næringsdepartementet skal eie noe som ikke lenger er et næringspolitisk verktøy. Argentum er opptatt av kun én ting, og det er høyest mulig avkastning. Da er det litt pussig at det er lagt under Næringsdepartementet, sier Holen.

Både Oljefondet og Folketrygdfondet ligger under Finansdepartementet.

– Det er ikke Næringsdepartementets oppgave å drive privat virksomhet. Oljefondet forvalter 8000 milliarder kroner. At Argentum har 13 milliarder, blir en helt meningsløs størrelse, sier Holen.

Argentum gratulerer

Argentum er ledet av Joachim Høegh-Krohn fra Argentums hovedkontor i Bergen. Kommunikasjonsdirektør Ingibjörg Meyer-Myklestad i Argentum svarer på vegne av fondet.

– Vi kommenterer ikke våre interne investeringsbeslutninger eller dialogen vi har med fondsforvaltere, skriver Meyer-Myklestad i en epost.

– Vi gratulerer Idékapital med vellykket kapitalinnhenting for deres første fond. Det viser at det er god appetitt hos investorer for venturefond, og det er gledelig, skriver hun.

Hun sier at Argentum investerer både i venture- og oppkjøpsfond. Rundt en tredjedel av Argentums investeringer er i venturefond, slik som Idékapital, og denne andelen har vært stabil siden oppstart for 15 år siden, ifølge Meyer-Myklestad.

– Et velfungerende kapitalmarked kjennetegnes ved at kapital allokeres til de fondene som kan skape størst verdier. Argentum drives derfor også forretningsmessig og investerer i de fondene som, etter vår vurdering, kan gi konkurransedyktig avkastning. Selv om Argentum er den største investoren i norske venturefond, investerer vi altså ikke i alle fond, skriver Meyer-Myklestad.

27 prosent til utlandet

Meyer-Myklestad sier at 73 prosent av Argentums penger er til «norske» fond, altså der hvor forvalteren har hovedkontor i Norge.

– Hvor mange av fondene er registrert i utlandet?

– For fond som har ambisjoner om å tiltrekke seg internasjonal kapital, er det vanlig å registrere fondene i anerkjente jurisdiksjoner. Mange fond forvaltet av norske venture- og oppkjøpsfond er registrert i andre jurisdiksjoner, sier hun.

– 73 prosent av Argentums kommitteringer er til norske fond. Av resten går det meste til andre nordiske fond med hovedkontor i Sverige og Danmark, tilføyer hun. (Vilkår)