– Vi har jobbet mot å få en avtale som vil gi så mye penger som mulig til medlemmene våre. Nå er vi kommet dit, og det er positivt, sier Andreas Gustafsson, som er juridisk direktør for Nasdaq i Europa.

I snart åtte uker har han ledet forhandlingene på vegne av Nasdaq og de 166 medlemmene som samlet måtte betale over en milliard kroner inn i sikringsfondet etter Einar Aas' fallitt.

– Nå vet vi hva som finnes, og det neste blir å omsette det til penger.

– Det anslås av medlemmer at de er forespeilet at de kan få tilbake to tredjedeler av tapet, i verste fall halvparten. Hva kan du si?

– Vi har en oppfatning av hva det blir, men jeg kan ikke kommentere tall. Det viktige er at vi har en prosess som gir et best mulig resultat for medlemmene.

– Einar Aas får beholde hus, noen biler og båter. Noe mer?

– Hans fokus har vært å bli boende i Grimstad med sin familie og beholde noen personlige eiendeler. Jeg vil ikke gå i detaljer.

Agder Energi gikk imot avtalen som krevde tilslutning fra alle de 166 medlemmene på kraftbørsen. Konsernsjef Tom Nysted sier til DN at han mener Aas fikk sitte igjen med for mye i forhold til hva han har belastet fondseierne med.

Gustafsson vil ikke kommentere Nysteds uttalelse.

Mye kritikk

– Nasdaq har fått mye kritikk for at Einar Aas ble gitt for store rammer og at denne situasjonen kunne oppstå. Hva kan du som juridisk sjef for Nasdaq si til det?

-Vi skal håndtere risikoen mellom kjøper og selger. Når det oppstår en så uvanlig situasjon som en svart svane er, er det vår oppgave å beskytte de andre medlemmene. Vi er bygget for å klare det, og det er det vi nå har jobbet med og har iverksatt våre policyprosedyrer, sier Andreas Gustafson

– Har dere tatt noen læring av det som er skjedd?

– Mitt fokus nå har vært prosessen med denne avtalen. Det er positivt. Jeg har ingen kommentar til noe annet.

– Omsetningen på kraftbørsen har vært fallende i lang tid, og siden Einar Aas ble satt ut av spill, er den halvert. Tror du det kan ha noen positiv effekt på markedet at avtalen nå kommer på plass?

– Alle som har vært involvert har ønsket å få en situasjon som har en positiv effekt for alle, sier Gustafson.

De siste ukene har forskjellen mellom tyske og nordisk kraftpriser blitt stadig mindre. Det har gjort at kjøperen av Einar Aas portefølje har hatt en svært god utvikling. For to uker siden anslo analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyse og konsulentselskapet Wattsight at porteføljen hadde en pluss på flere hundre millioner kroner. Porteføljen har siden forbedret seg ytterligere.

– Jeg vil ikke si noe om porteføljen, sier Gustafsson.

Lettelse

Avtalen mellom Nasdaq og Einar Aas ble mottatt med lettelse blant medlemmene.

Etter det DN vet har Fortum, som største kreditor med 200 millioner kroner i tap, vært helt sentral i å få en avtale i havn.

– Det er veldig bra at det er blitt en avtale mellom Nasdaq og Fortum. Vi har støttet Nasdaq i prosessen, sier Måns Holmberg, sjef for finansiell kommunikasjon i Fortum.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er noe mer avmålt etter sitt tap på 50 millioner kroner.

– Statkraft har gitt sin tilslutning til avtalen. Nå er det viktig at alle parter bidrar til at verdiene blir realisert på en best mulig måte, sier Rynning-Tønnesen.

– Det har vært mange forhandlingsrunder, og mine klienter er fornøyde med at det nå ble en avtale, sier Kristoffer Hegdahl, advokat i Thommessen. Han representerer BKK og 15 andre medlemmer i Nasdaqs sikringsfond.

– Erfaringsmessig er det bedre å få en frivillig avtale der salg av eiendeler skjer i ordnede former, fremfor at det lempes ut på brannsalg. Det gir nesten alltid dårligere uttelling for kreditorene, sier Hegdahl.

-Vi er godt fornøyd. Vi har hatt folk som har vært med og utformet avtalen. Den beste løsningen for oss har vært å unngå konkurs, for å optimalisere verdiene. Så enkelt er det, sier Stig Asle Hanssen, administrerende direktør i Ishavskraft.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Utenriksminister Søreide: – Viktig å sikre rettighetene til nordmenn som bor i Storbritannia
02:12
Publisert: