Moderne fondsforvaltning er ren finansvitenskap omsatt i praksis. Et vanlig aksjefond leverer kunden porteføljer av verdipapirer (aksjer og obligasjoner) basert på empirisk verifiserte økonomiske prinsipper – til lavest mulig kostnad. Videre er det slik at, fordi mye av denne praktiske kunnskapen er relativt lett tilgjengelig, har den bidratt til en dramatisk økning i konkurransen i fondsbransjen verden over.

Oljefondets forvalter (NBIM) er imidlertid ikke eksponert til denne konkurransen: NBIM har enerett på tilgang til statens oljeinntekter.