På møtet i representantskapet torsdag ble det klart at kontrollorganet sender et brev til Stortingets finanskomité.

Brevet offentliggjøres torsdag ettermiddag.

Medlemmer av representantskapet Paul Birger Torgnes (fra venstre) , Ingrid Fiskaa og Reidar Sandal ankommer møtet.
Medlemmer av representantskapet Paul Birger Torgnes (fra venstre) , Ingrid Fiskaa og Reidar Sandal ankommer møtet. (Foto: Aleksander Nordahl)

Norges Banks representantskap rapporterer en gang årlig til Stortinget, men representantskapet vil nå bruke muligheten for å informere Stortinget utenom den ordinære årlige rapporteringen, som er svært omfattende og tar opp mange ulike tema.

Det var VG som først meldte at representantskapet hadde bestemt seg for et brev.

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, mener representantskapets beslutning om å informere Stortinget understreker alvoret i saken.

— Stillingen som sjef for oljefondet er en mektig og viktig rolle. Det er en jobb som skal gjøres på vegne av hele den norske befolkningen. Oljefondet er våre felles sparepenger. Forvaltningen av det berører både landets økonomiske sikkerhet og viktige etiske problemstillinger. Når representantskapet nå sender et brev, understreker det alvoret i denne saken. Jeg ser frem til å bidra til at saken får en grundig behandling som reflekterer sakens alvorlighetsgrad, sier Grøvan.

Bryter Tangen alle bånd?

Kjernen i kritikken fra representantskapet var denne uttalelsen fra Nicolai Tangen 26. mars da han ble presentert som ny oljefondssjef:

– Alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes, sa Tangen.

Det visste seg senere at dette ikke stemte, og at Tangen skulle fortsette å være majoritetseier i forvalterselskapet. Eierandelen er redusert fra 78 til 43 prosent. Tangen fortsetter å være største eier.

– Jeg mener jeg har mitt på det tørre når jeg sier at jeg har brutt alle bånd med Ako Capital, sa Tangen under pressekonferansen 28. mai.

Kravspek

Representantskapet skrev et usedvanlig krast brev til hovedstyret i Norges Bank 11. mai for ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen:

  • «Representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM (Oljefondet, red.anm.) er avklart før ansettelsen.»
  • «Formålet med søkerliste er ikke ivaretatt når aktuelle kandidater ikke er oppført på listen, åpent eller anonymt, og når det i realiteten ikke gis innsyn i hvilke kandidater som er til vurdering.»
  • «Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken grad det er mulig å kontrollere og etterprøve de faktiske forhold gjennom etablerte reguleringsregimer og skatteavtaler.»
  • «Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU (Statens pensjonsfond utlandet, Oljefondet, red.anm.) og/eller Norges Bank.»
  • Tangens «økonomiske interesser og struktur på hans eierskap» må «organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse.»

Representantskapet mente banken måtte ha full oversikt over alle medinvestorene i Ako-fondene. I ansettelsesavtalen står det imidlertid at det ikke er mulig å imøtekomme, fordi det er «konfidensiell informasjon som forvaltningsselskapet ikke har adgang til å utlevere.»

Venter på avtaler

I avtalen mellom Norges Bank og Tangen er det lagt opp til at Tangen ikke skal ha noen innflytelse hverken i forvalterselskapet Ako Capital eller over egne fondsinvesteringer så lenge han er sjef for Oljefondet.

To advokater skal forvalte Tangens interesser, men disse avtalene, blant annet investeringsmandatet for Tangens fondsinvesteringer, er ennå ikke klare.

Disse avtalene vil trolig bli vurdert av representantskapet før Tangen tiltrer i september. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.