Flystyrten utenfor Holmestrand var en av sensommerens mest omtalte nyhetshendelser i 2017. To personer i slutten av 40-årene mistet livet i ulykken, som blant annet ble observert av en rekke skolebarn, som kunne se flystyrten fra skolegården, skrev VG.

Flyet som var involvert i ulykken var et småfly av typen Pitts S-2b, og var eid i et sameie, der én av de to som omkom var med. Fire personer utgjorde resten av sameiet.

Flyet, som var forsikret hos W.R. Berkley Insurance, ble totalvraket i ulykken, og selskapet avslo forsikringskravet til sameiet.

18. februar konkluderte imidlertid Finansklagenemnda Skade med at selskapet må utbetale en forsikringssum på én million kroner.

Uaktsom flyvning

Fra uttalelsen til Finansklagenemnda kommer det frem at W.R. Berkley avslo kravet om erstatning, ettersom selskapet mente at fartøysjefen, altså det avdøde medlemmet av sameiet som eide flyet, hadde forsøkt seg på akrobatisk flyvning, uten å ha kompetanse til dette. Selskapet mente derfor at skaden var forårsaket av grov uaktsomhet.

Selskapet lente seg blant annet på en rapport utført av havarikommisjonen i etterkant av ulykken. Der slås det fast at flyet i forkant av styrten foretok akrobatiske manøvre, noe som blant annet underbygges av vitnesbyrd og et videoopptak.

Videre heter det i rapporten at føreren av flyet, som altså var med i sameiet, ikke hadde «tilstrekkelig opplæring eller nødvendig forståelse for flyets egenskaper» og dermed ikke hadde «påkrevd rettighet til å utføre akroflyging»

Selvstendig vurdering

Den forsikrede i saken, altså sameiet som eide flyet, anførte imidlertid at W.R. Berkley kun hadde gjengitt havarikommisjonens vurdering, uten å foreta en selvstendig vurdering. På rapportens første side står det at rapporten er utarbeidet «utelukkende i den hensikt å forbedre flysikkerheten», og at «det [ikke] er Havarikommisjonens oppgave å ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.»

De mente derfor at selskapet ikke hadde dokumentert at det ble utført akroflyvning, og at det derfor ikke kunne slås fast at flystyrten fant sted som følge av grov uaktsomhet. De hevdet også at det på avtaletidspunktet ble uttrykt og forutsatt fra sameiet at flyet var ment for akroflyvning.

Fikk medhold

I sin begrunnelse skriver Finansklagenemnda at det ikke er grunnlag for nemnden til å ta opp spørsmålet om det foreligger grov uaktsomhet, ettersom feil som er utvist av piloten kun kan påberopes mot sameiet såfremt det dreier seg om en feil som er utført «på vegne av forsikringstager eller sikrede».

De skriver at formuleringen «på vegne av» viser til at man handler «for noen eller til fordel for noen», og at det ikke er naturlig å si at en pilot som flyr flyet opptrer på vegne av de øvrige forsikringstagerne.

Nemnden kom derfor enstemmig frem til å gi de forsikrede medhold, i sitt krav om erstatning på én million kroner.

DN har forsøkt å komme i kontakt med W.R. Berkley for å høre om de vil godta avgjørelsen fra Finansklagenemnda, men har ikke fått svar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.