Mediekonsernet NHST endte med en omsetning på 288,4 millioner kroner i tredje kvartal mot 318 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på minus 15 millioner kroner mot minus 0,7 millioner kroner i 2018.

– Vi visste at tallene var ganske påvirket av engangseffekter knyttet til en omstilling med 16 millioner kroner, så det var ventet at kvartalets resultater ville bli svake. Fallet i annonseinntektene på papir har vært utfordrende, sier konsernsjef i NHST, Hege Yli Melhus Ask.

Hun påpeker at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) har en viss fremgang sammenlignet med samme periode i fjor, hvis man ser bort ifra engangskostnadene knyttet til omstillingen.

– Vi er nå midt i en omstillingsprosess som skal øke digitale brukerinntekter, redusere kostnader og øke veksten slik at vi kan investere i god kvalitetsjournalistikk og videreutvikle produktene.

– Inntektene har gått ned ganske betydelig primært grunnet lavere annonseinntekter på papir, noe som understreker behovet for å gjøre de endringene vi gjør. Vi ser at de digitale abonnementsinntektene øker, men dessverre ikke nok til å kompensere for fallet i papirinntektene, sier konsernsjefen.

Hun trekker frem at tiltakene på kostnadssiden viser effekt på lønnsomheten, foreløpig først og fremst i Mynewsdesk.

– De andre kostnadsreduksjonene har vi startet senere, så vi har ser ikke effekten ennå.

Lavere inntekter for DN og Morgenbladet

Driftsinntektene for de norske publikasjonene Dagens Næringsliv og Morgenbladet endte på 157,2 millioner kroner, som er er en nedgang fra 164,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (ebitda) endte på 6,6 millioner kroner, ned fra 7,4 millioner året før.

– Vi ser en god utvikling i inntektene fra digitale abonnement, selv om det ikke er nok til å kompensere for fallet i papirannonser, sier Ask.

Ifølge kvartalsrapporten har digitale abonnement har hatt en god vekst, mens inntektene fra salg av trykte produkter har vist en tilsvarende nedgang.

I rapporten skriver selskapet at antall årsverk vil bli redusert med til sammen noe over 30 i Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

– Grunnen til at vi gjør omstillingen er for å sikre at vi klarer å investere i det vi lever av, viktig og god journalistikk som setter dagsorden og produkter leserne og kundene vil ha, sier Ask.

Sterkt kvartal for Mynewsdesk og Mention

For de globale publikasjonene falt driftsinntektene med 7,7 millioner kroner fra 78,8 millioner til 71,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 5,1 millioner kroner mot 9,6 millioner året før.

Konsernets globale publikasjoner består av bransjebladene TradeWinds, Upstream, IntraFish, Recharge, Fiskeribladet og Europower.

I tillegg eier konsernet segmentet Software-as-a-Service, som består av selskapene Mynewsdesk og Mention. Her økte driftsinntektene til 62,8 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 51,9 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 6,2 millioner kroner, opp fra 2,2 millioner i samme periode i fjor.

Sikter på lønnsomhet i 2020

Hittil i år har konsernet hentet inn inntekter på 880,9 millioner kroner, et fall på 81,6 millioner kroner fra 962,5 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet har hittil i år falt fra minus 4 millioner til minus 27,2 millioner kroner.

– Ved andre kvartal sa du at målet var å gå i pluss ved enden av 2019. Er det fortsatt realistisk?

– Vi jobber kjempehardt hver dag for å bedre resultatene. Grunnen til at vi gjør omstillingen er for å sørge for at vi er lønnsomme inn i 2020. Så i absolutte tall vil vi være i minus ved slutten av 2019., sier Hege Yli Melhus Ask.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.