NHST Media Group, som blant annet eier Dagens Næringsliv, opplevde at store deler av annonseinntektene forsvant nærmest over natten da koronapandemien rammet Norge i fjor.

Underskuddene fortsatte i begynnelsen av 2021, men i andre kvartal snudde det. Før skatteregningen fikk NHST et resultat på 24 millioner kroner, mot 1,5 millioner kroner året før.

– Vi lykkes veldig godt med digital vekst og har levert et sterkt andre kvartal, sier konsernsjef Trond Sundnes.

– Betydelig vekst

DN utgjør området «norske publikasjoner» i NHST og fikk i andre kvartal et brutto driftsresultat (ebitda) på 31 millioner kroner, opp fra tre millioner kroner kvartalet før, og opp fra 13 millioner kroner i andre kvartal 2020. Den gang var Morgenbladet med i tallene, men Morgenbladet ble solgt med virkning fra 30. juni 2020.

Brukerinntektene falt fra 98 til 92 millioner kroner fra første til andre kvartal, mens reklameinntektene steg fra 32 til 38 millioner kroner. Sammenlignet med andre kvartal i fjor, steg brukerinntektene med 1,4 prosent, justert for Morgenbladet.

«Dagens Næringsliv opplever en betydelig vekst i sin digitale abonnementsbase og antall innloggede brukere. Den digitale abonnementsveksten var på 22,2 prosent sammenlignet med andre kvartal 2020. Det er ventet at dette vil gi grunnlag for en videre vekst i digitale brukerinntekter», skriver NHST i kvartalsrapporten.

Kostnadene var 12 prosent høyere i andre kvartal enn året før, justert for Morgenbladet.

«I andre kvartal 2020 ble det gjennomført ekstraordinære kostnadstiltak som ikke er gjentatt, og det er også gjort enkelte strategiske satsinger som øker kostnadspådraget i 2021», heter det i rapporten.

Forlik

Det fremgår av resultatrapporten at resultatet for DN inkluderer en engangseffekt etter at DN forlikte en tvist med mediebyrået Retriever. DN stevnet Retriever for retten i fjor, og mente Retriever stjal avisens innhold, og ville forby Retriever å bruke avisens innhold og varemerke i sine tjenester.

Det ble inngått forlik i juni, og det kom samtidig på plass en ny avtale om Retrievers bruk av nyhetsstoff fra Dagens Næringsliv.

Sundnes ønsker ikke å kommentere hva forliket innebar økonomisk.

I kvartalsrapporten fremgår det imidlertid at posten «andre inntekter» for DN gjorde et hopp til 16 millioner kroner i andre kvartal 2021, mens disse inntektene har variert mellom 2,5 og 4,3 millioner kroner de fire foregående kvartalene.

– Andre inntekter er en samlepost for ulike typer inntekter, noen som er gjentagende og andre som ikke er det. Så kan jeg ikke kommentere dette ytterligere på grunn av vilkårene i avtale med en motpart, sier Sundnes.

Sundnes sier at resultatutviklingen for Dagens Næringsliv er positiv, også sett bort ifra forliket.

– Godt rustet

Det rene driftsresultatet for konsernet NHST Media Group, som også inkluderer bransjeaviser som Upstream og TradeWinds, samt programvare- og mediehåndteringsselskapene Mention og Mynewsdesk, steg til 40 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 23 millioner for et år siden. Holdes alle engangseffekter utenfor, var dette resultatet på 26 millioner kroner, det samme som i fjorårskvartalet.

– Jeg er veldig imponert over innsatsen alle har lagt ned i den fortsatt krevende koronasituasjonen. Den solide veksten vi har fått til nå digitalt både i Dagens Næringsliv og andre publikasjoner, gjør at vi er godt rustet når vi kommer ut av koronapandemien, sier konsernsjef Sundnes.

Han sier annonsemarkedet nå er på vei tilbake, og at medievirksomheten støttes av god vekst på reklame- og eventinntekter.

– For DN øker annonseinntektene med 69 prosent mot fjoråret, som var sterkt preget av Covid19. Vi ser også en god annonsevekst i Fiskeribladet. Samtidig som vi opplever et fall på printrelaterte inntekter, øker vi også på annonsesiden kraftig digitalt, sier han.

I slutten av april ble det kjent at NHST omorganiserer virksomheten og slår sammen selskapets to mediedivisjoner under én felles ledelse, ledet av den ferske konsernsjefen Sundnes.

Formålet med omorganiseringen er å øke veksttakten og sikre effektiv ressursutnyttelse på tvers av alle konsernets publikasjoner, skriver NHST i rapporten. Omorganiseringen planlegges gjennomført i løpet av høsten 2021.

Som ledd i omorganiseringen ble det i april klart at Amund Djuve (58) går av som sjefredaktør i Dagens Næringsliv etter 22 år. Han blir konserndirektør for mediekonsernets NHSTs publikasjoner. Jakten på en etterfølger vil starte i løpet av høsten. Ny sjefredaktør i DN vil være på plass i løpet av 2022.

Underskudd på SaaS

NHST består i hovedsak av tre områder: Norske publikasjoner, globale publikasjoner og forretningsområdet software-as-a-service (Saas). Oversatt til norsk er Saas «programvare som tjeneste» og gir brukere mulighet til å koble til og benytte seg av skybaserte programmer, som epost.

Saas-området fikk et driftsunderskudd på 6 millioner kroner i andre kvartal etter inntekter på 57 millioner kroner. Så langt i 2021 er driftsunderskuddet på 14 millioner kroner.

Det fremgår at salget av nye abonnementer var lavt, blant annet som følge av koronakrisen, samt at kostnadene steg som følge av sluttpakker i Mention.

«Begge selskapene i forretningsområdet fortsatte å utvide sitt produkttilbud, og oppnådde en bedring i salget av nye abonnement i andre kvartal 2021», heter det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.