–Jeg har ingen kommentar til dette, er det eneste Nicolai Tangen (51) vil si når DN spør om det nylig avlagte regnskapet for fondsforvaltningsselskapet Ako Capital.

Regnskapet viser samlede management- og suksesshonorarer på 132 millioner pund, eller over 1,4 milliarder kroner, fra fondene selskapet forvalter.