Bråket rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef la seg 24. august, da milliardæren kunngjorde at han solgte seg helt ut av Ako Capital og skulle sette formuen i banken.

Det slipper han nå, ifølge et brev fra Norges Bank til Finansdepartementet. Bakgrunnen for avgjørelsen er at det er for få banker som er tilstrekkelig solide og høyt nok ratet til å plassere så mye penger som Tangen har. I tillegg er prosessen rundt antihvitvasking ved så store innskudd omfattende.

«Det har derfor samlet sett vist seg vanskelig å spre investeringene tilstrekkelig til å unngå betydelig eksponering mot enkeltbanker,» står det i brevet.

Her ankommer oljefondssjefen første dag på jobb i Norges Bank – på elsparkesykkel
Nicolai Tangen tiltrådte i NBIM 1. september.
02:18
Publisert:

Skal settes i statspapirer

I stedet for å sette alle pengene i banken kan midlene også settes i statspapirer med kort løpetid på maks 12 måneder. Dette for å ikke komme i konflikt med Oljefondets statsobligasjonsplasseringer.

Midlene kan ikke plasseres i egenkapitalinstrumenter eller selskapsobligasjoner, herunder bankobligasjoner, står det i brevet.

Investeringsselskapet Gabler skal forvalte Tangens private statsobligasjonsportefølje.

«Det legges ikke opp til å fortsette ordningen med en «blind trust» og en særskilt tillitsmann («Proxy») som representerer Tangen overfor forvalter. Med et forvaltningsmandat som bare åpner for bankinnskudd og korte statspapirer vil det ikke lenger være behov for en «blind trust», står det i brevet.

Brudd med tidligere erklæring

Da Nicolai Tangen valgte å selge seg ut av eget forvaltningsselskap og sette pengene i banken, ble det laget en juridisk erklæring mellom ham og sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den erklæringen ble oversendt finansminister Jan Tore Sanner og Norges Banks representantskap for å vise at de tok de politiske signalene på alvor.

I erklæringen står det at «Nicolai Tangens forvaltningsavtale med Gabler Investment as endres, slik at hans investeringer i fond og aksjer avvikles og midlene plasseres i bankinnskudd.»

– Jeg er kritisk til at Norges Bank først nå oppdager at det var vanskelig å sette alle pengene i banken. Vi legger til grunn at finansministeren følger opp Stortingets føringer i saken. Vi forutsetter også at Norges Banks representantskap fører tilsyn med at den ordningen som nå foreligger er innenfor rammen av Stortingets vedtak, sier Hadia Tajik, nestleder i Ap og finanspolitisk talskvinne.

Tajik ledet høringen av Tangen-ansettelsen i august.

– Det er jo ikke så tillitvekkende at Norges Bank nå beveger seg bort fra avtalen som ble presentert i august i etterkant av finanskomiteens innstilling. Jeg forutsetter at dette ikke kommer i konflikt med Oljefondets statsobligasjonsplasseringer, hverken nå eller siden, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

DN har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Finansdepartementet om den nye endringen.

– Dette viser det problematiske i at det ikke finnes et avtaleverk. Det burde vært avklart på forhånd. Nå viser det seg at den erklæringen som sentralbanksjefen la til grunn for at Nicolai Tangen kunne begynne 1. september, og som samsvarte med kravene fra Stortinget, var lite gjennomtenkt – at det ble for vanskelig å plassere så mye penger i bankvesenet, sier jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo.

Norges Bank svarer slik på kritikken fra Sjåfjell:

— Norges Bank følger opp den reviderte avtalen fra 24.august. Nå er midlene plassert i bankinnskudd. Endringen som det orienteres om kommer fordi det er et begrenset antall banker som viste seg å være aktuelle for personlig bankinnskudd av denne størrelsen. Derfor åpnes det opp for plasseringer som har mange av de samme egenskaper som bankinnskudd og som ivaretar føringene fra finanskomiteens innstilling og de forutsetningene som finansministeren la til grunn, skriver Runar Malkenes, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, i en epost.

Norges Banks representantskap, som er sentralbankens vaktbikkje på vegne av Stortinget, vil se på saken.

– Jeg ser at hovedstyret nå mener at midlene ikke kan plasseres i bankinnskudd slik det ble presentert tidligere, og at hovedstyret i brev har informert Finansdepartementet om dette. Representantskapet vil behandle saken i førstkommende ordinære møte 12. november, og der vil også sentralbankledelsen på vanlig måte kunne gi ytterligere opplysninger og svare på eventuelle spørsmål fra medlemmene i representantskapet. Jeg ønsker derfor ikke å gi ytterligere kommentarer til denne saken nå, skriver representantskapsleder Julie Brodtkorb i en melding.

Skogen Lund: – Jeg synes det er helt vanvittig hva han er utsatt for og hva han har vært gjennom
Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund snakket om VGs dekning av Nicolai Tangen på Karrieredagene på NHH.
03:05
Publisert:

Verdier på åtte milliarder

Ifølge Norges Bank er verdien på fondsinvesteringene nær fem milliarder kroner. I tillegg har han kontantinnskudd på rundt 2,9 milliarder kroner. Til sammen utgjør dette bankinnskudd på nesten åtte milliarder kroner.

Nicolai Tangen kan nå plassere formuen i:

Hadia Tajik (Ap)
Hadia Tajik (Ap) (Foto: Per Ståle Bugjerde)
  • Norske og utenlandske statspapirer med utstedt løpetid inntil 12 måneder.
  • Andre papirer utstedt av offentlige myndigheter (herunder internasjonale institusjoner) med utstedt løpetid inntil 12 måneder.

Den opprinnelige planen var at Tangen skulle ha midlene plassert i aksjefond, og da skulle han ikke ha noe innsyn eller innflytelse på forvaltningen. Det skulle ivaretas av Gabler og en advokat som skulle ivareta Tangens interesser men uten å ha noen dialog med ham.

Ifølge brevet fra Norges Bank skal midlene forvaltes gjennom et diskresjonært forvaltningsmandat. Det innebærer at Tangen ikke har noen innflytelse på enkeltinvesteringer. Slike mandater er i tråd med Nbims retningslinjer, skriver Norges Bank i brevet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.