Sentralbanksjefen lar sjefen for Oljefondet beholde eierandel i forvalterselskap og gratis fondsforvaltning

Hovedstyret i Norges Bank gir grønt lys for at Nicolai Tangen kan ha en eierandel i Ako Capital og få gratis fondsforvaltning mens han er sjef for Oljefondet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (til høyre) presenterer Nicolai Tangen (på skjerm) som ny sjef for Oljefondet etter Yngve Slyngstad.
Sentralbanksjef Øystein Olsen (til høyre) presenterer Nicolai Tangen (på skjerm) som ny sjef for Oljefondet etter Yngve Slyngstad.Foto: Elin Høyland
Publisert 20. April 2020, kl. 02.31Oppdatert 20. April 2020, kl. 17.57