Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management mener det har skjedd en markant endring i investorenes appetitt for bærekraftige selskaper.

Han peker på at fond som har vært rettet mot fornybar energi har hatt svak utvikling de siste 20 årene. Det samme gjelder såkalte etiske investeringer.

– Det siste året har vi imidlertid sett en dramatisk endring i aksjemarkedet, og vi ser at bærekraftige hensyn påvirker aksjekursen, sier Næss.

Hvitvasking koster

Han peker på at Danske Bank har drevet sterk priskonkurranse i det norske markedet etter bankens rolle i hvitvaskingsskandalen i Baltikum.

– For noen år siden ville man tenke at Baltikum ikke er Norge, og uansett er dette historie. I dag kan banker som har et plettfritt renommé være foretrukne partnere og dermed oppnå en noe høyere margin.

- Vi ser også at når aksjemarkedet gir høyere prising i tillegg, så kan det påvirke avkastningen, sier forvalteren.

Temperatur-endring

I år er også første gang Standard & Poor's indeks over selskaper som er best på bærekraft har levert bedre enn referanseindeksen.

Utviklingen speiles også av det norske Oljefondet. Fra å levere klart svakere resultat i fem av seks år i perioden 2010 til 2015 har fondet i de siste tre årene levert bedre på miljørelaterte aksjeinvesteringer enn sin egen referanseindeks.

De bærekraftige selskapene utmerker seg også blant de med best avkastning av børsnoteringer i USA på over 100 millioner dollar så langt i år.

– De tradisjonelle selskapene, foruten helse, er fraværende, sier Næss.

Børsnoteringen av den amerikanske plantebaserte burgerprodusenten Beyond Meat, er ekstremeksempelet. Aksjen var på det høyeste ni ganger over børsnoteringskursen, mens den nå ligger på seks-gangen.

Norsk bærekraft

Det viser at fremtidstroen for denne type virksomheter er stor, mener Næss. Torsdag lanserer han det bærekraftige norske aksjefondet «Norwegian stars».

– Det har tatt av. Så har man diskusjonen om at disse grønne selskapene har blitt meningsløst priset. Men, hvis vi evner å være litt flinkere enn de andre og oppdage gode selskaper litt før de andre, så skal det være mulig å oppnå god avkastning, sier forvalteren.

Nordea har fra før syv ulike utenlandske «stars-fond»; fire aksjefond og tre obligasjonsfond. Tre aksjefond med mer enn ett års historie har slått referanseindeksen det siste året.

Alle selskapene i Norwegian stars vil samtidig være representert i Nordeas øvrige norske fond, ifølge Næss.

Han trekker frem Sparebanken Vest, som har definert seg som klimanøytral.

– De får gjerne litt mer forretning, og litt høyere marginer. De selskapene som er litt flinkere, og litt tidligere ut med dette, kan få noe høyere prising, sier forvalteren.

Risiko

Det var også budskapet til Nordea-analytiker Thina Saltvedt på et seminar om det grønne skiftet i regi av Alfred Berg Kapitalforvaltning nylig.

For to år siden gikk hun fra rollen som oljeanalytiker til å bli sjefanalytiker for bærekraftig finans.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea.
Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Kundene våre er opptatt av hvor vi putter pengene våre, og hvem vi gir lån til. Og man kan få dårligere kredittrating på grunn av dårlige score på bærekraft og klimarisiko, sier Saltvedt.

Alfred Berg-rådgiver Kristoffer Sønnervik påpekte at det per i dag var svært utfordrende å etablere gode, grønne aksjeporteføljer i Norden. Forvalter Leif Eriksrød la til at det begrensede utvalget av relevante selskaper allerede har gitt skyhøy prising.

Porteføljeforvalter Leif Eriksrød, Alfred Berg Kapitalforvaltning.
Porteføljeforvalter Leif Eriksrød, Alfred Berg Kapitalforvaltning. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Det er nok ikke kapitalmarkedet som er problemet. Det er større etterspørsel enn det finnes grønne investeringsmuligheter, sier Eriksrød.

Bort med olje

Næss sikter seg imidlertid inn mot selskaper som litt flinkere enn andre på bærekraft under antagelse at dette gir bedre anseelse og på sikt bedre marginer.

Ved å fjerne seg fra all oljerelatert virksomhet, utelater han rundt 20 prosent av det norske investeringsuniverset. Fondet vil heller ikke investere i våpenprodusenter, som Kongsberggruppen, påpeker Næss.

– Vi kommer til å unngå olje og oljeservice. Hvis man tror at det grønne skiftet kommer raskere, vil oljeprisen gå ned, og disse selskapene få dårligere avkastning på sikt, sier Næss.

Han vil også se nærmere på selskaper som i dag ikke oppfattes som bærekraftig, men som kan komme der, og derigjennom få høyere verdsettelse.

Næss trekker frem børsnykommeren og shippingselskapet Klaveness Combination Carrier som et eksempel.

– Så langt har aksjekursutviklingen vært ganske sløv. Men lønnsomheten kan bli bedre, spesielt dersom de som leier inn båter ser at de er mer miljøvennlige, og rederiet kan få litt bedre betalt, sier Næss. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.