Det kommer frem i en melding mandag morgen.

Nordea kjøper Gjensidige Bank for en estimert sum av 5,5 milliarder kroner, som vil justeres for egenkapitalen Gjensidige Bank genererer frem til overføringen er sluttført. Avtalen omfatter også et langsiktig strategisk distribusjonssamarbeid mellom Nordea og Gjensidige i Norge.

«Stort skritt for oss»

– Dette er et stort skritt for oss og støtter opp under strategien vår og ambisjonene våre om å vokse i det viktige norske markedet, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset.

Han påpeker at det som Nordens største bank er naturlig for dem å slå seg sammen med det ledende forsikringsselskapet i Norge.

– Denne avtalen innebærer at mange flere nordmenn vil få en relasjon til Nordea, og vi skal betjene dem på best mulig måte, sier han.

Gjensidige-sjef Helge Leiro Baasstad sier at de er overbevist om den strategiske verdien i å kunne tilby både forsikrings- og finansieringsprodukter til kundene deres i Norge.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.
Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Samarbeidet vårt med Nordea vil gi Gjensidige muligheten til å tilby et bredere utvalg av finansieringsprodukter til både private og kommersielle kunder. Avtalen gir oss også muligheten til å nå nye kunder gjennom en av de ledende bankene i Norden, der digitalisering og innovasjon står høyt på dagsordenen. Vi er veldig fornøyd med avtalen og gleder oss til et tett samarbeid med Nordea fremover, sier Baastad.

Tar over 176.000 kunder

Oppkjøpet, som krever godkjennelser fra myndigheter og andre tilsyn, forventes å bli sluttført i første kvartal av 2019.

– Oppkjøpet vil styrke Nordeas posisjon som nest største bank i Norge og vil tilføre 176.000 kunder med 4840 millioner euro i utlånsvolum, heter det i meldingen.

Nordea forventer å levere årlige kostnadssynergier på omtrent 25 millioner euro fra Nordea og Gjensidiges kombinerte omsetningsgrunnlag innen 2022.

– Utover det vil det tilkomme inntektssynergier fra ambisjonene om vekst. Oppkjøpet vil ha en positiv effekt på Nordeas resultat per aksje fra første år, gi en avkastning på investeringen på cirka 16 prosent innen 2022 og redusere Nordeas rene kjernekapitaldekning med cirka 60 basispunkter.

– Vi anser Nordea og Gjensidige som naturlige strategiske partnere. Begge har en solid internkultur og vi deler de samme verdiene. Vi er sikre på at alle kundene våre vil dra fordeler av det større og bedre tilbudet som følger når disse to sterke partnerne slår seg sammen, sier Nordea Norge-sjef Storset.(Vilkår)