Onsdag ble det kjent at Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker gjør store endringer i sin voksende satsing på fornybar energi og grønn teknologi. Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen fusjoneres inn i morselskapet Aker Horizons.

Turner Holm, analytiker i Clarksons Platou Securities, mener nyheten er det absolutt beste utfallet for det skadeskutte havvindsselskapet Aker Offshore Wind.

Selskapet har omtrent 280 millioner kroner i kontanter, og svir av 70 til 100 millioner kroner i kvartalet. Dermed ville Aker Offshore Wind være tom for penger i løpet av første halvdel av 2022, mener Holm.

– Det måtte gjøres en redningsaksjon for å redde Aker Offshore Wind.

– Game over

Både Aker Clean Hydrogen og Aker Offshore Wind blir nå heleide datterselskaper i Aker Horizons, og ikke egne børsnoterte selskaper.

Aker presenterte også flere selskapsnyheter onsdag:

  • Aker Offshore Wind skal også slås sammen med Mainstream Renewable Power, et selskap som produserer sol- og vindkraft og er et annet datterselskap i Aker Horizons
  • Aker Horizons vil selge porteføljeselskapet Rainpower Holding til Aker Solutions

I januar ble det kjent at Aker Offshore Wind ikke fikk noen tildelinger i anbudsprosessen til det gigantiske havvindsprosjektet ScotWind i Skottland. Holm mener dette ble vendepunktet for havvindselskapet.

– Ja, det var game over for Aker Offshore Wind som et frittstående selskap, når det tapte lisenskampen i Skottland, sier Holm.

Han mener det er aksjonærene i dette selskapet som tjener på reorganiseringen, mens de som ble med på børsnoteringen av Aker Clean Hydrogen i fjor, er de store taperne.

– Aker Clean Hydrogen og de som tegnet seg i den dealen i fjor, de er taperne. De ble tatt ut på fem kroner så det er ikke snakk om noen eventyrlig reise der.

Aker Clean Hydrogen ble notert på Euronext Growth for et år siden. Tegningskursen for investorene som tegnet seg for aksjer før børsnoteringen var på 16 kroner per aksje. Tirsdag var sluttkursen på Aker Clean Hydrogen-aksjen 4,7 kroner.

– Så får vi se hva vi gjør

– De regner vel med at denne sammenslåingen skal være verdiskapende for Aker Horizons da. For vår del er dette en liten posisjon, sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss.

Storbanken Nordea eier rundt syv millioner aksjer i Aker Clean Hydrogen, som med dagens kurs har en verdi på rundt 35 millioner kroner. Det gjør Nordea og deres kunder til den fjerde største aksjonæren i Aker Clean Hydrogen.

For en drøy uke siden kjøpte Nordeas aksjefond seg videre opp i Aker Clean Hydrogen fordi det så muligheten for fremtidig avkastning på aksjen.

Investeringsdirektør i Nordea Fondene, Robert Næss.
Investeringsdirektør i Nordea Fondene, Robert Næss. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Vi har åpenbart ment at det ville være mulig å skape verdier, selv om det ville vært langt frem i tid. Ettersom aksjekursen har gått ned – og ble hyggelig priset i forhold til kontantbeholdningen, begynte vi å kjøpe litt igjen, sier porteføljeforvalter i Nordea, Jon Hille-Walle.

Aker Clean Hydrogen har en kontantbeholdning på rundt 2,8 milliarder kroner.

Både Næss og Hille-Walle kommenterer at skuffelsen var stor da Aker Clean Hydrogen falt 16,8 prosent tirsdag, etter at selskapet valgte å trekke seg ut av det storstilte Hegra-prosjektet med Yara og Statkraft. Nordea-økonomene stiller seg imidlertid forholdsvis nøytralt til sammenslåingen av Aker-selskapene.

– Det er egentlig like greit at denne sammenslåingen skjer – selskapet lever gjerne like greit videre under Aker Horizons, sier Hille-Walle.

Porteføljeforvalter i Nordea, Jon Hille-Walle, sier de har en plan for investeringene de har i Aker Clean Hydrogen.
Porteføljeforvalter i Nordea, Jon Hille-Walle, sier de har en plan for investeringene de har i Aker Clean Hydrogen. (Foto: Eivind Senneset)

Han påpeker at de per dags dato ikke er aksjonærer i Aker Horizons.

– Det blir vi jo nå. I hvert fall en stund, så får vi se hva vi gjør, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere rundt planer de har fremover.

– Vi har vi en god plan for hva vi vil gjøre, men det blir ikke riktig å fortelle om konkrete handlinger per nå, sier han.

Andre største aksjonær i Aker Clean Hydrogen er det statlig eide forvaltningsselskapet Folketrygdfondet. Folketrygdfondet har hatt aksjeposter i selskapet siden det gikk på børs, og har også aksjeposter i Aker Horizon.

«Som aksjonær i begge selskap tar vi dette til etterretning og ser frem til videre samarbeid med Aker Horizons», skriver aksjedirektør i Folketrygdfondet, Nils Bastiansen, i en sms til DN.

Ble enige om møte

Danske Invest har investeringer i både Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind og Aker Horizons, formidler forvalter Lars Erik Moen, som i utgangspunktet synes det var positivt at selskapene var separate.

– Slik at vi selv kunne velge hvilke segmenter vi ville eksponeres mot. Men, siden likviditeten i de ulike selskapene har vært svak har dette likevel ikke vært mulig. Med raskt endrede rammebetingelser for de ulike selskapene, så vil dette gi mulighet til selskapet å friere allokere midler, som vil gjøre det lettere for selskapet å gjennomføre sine planer, sier Moen.

Forvalter Lars Erik Moen i Danske Invest, syns det i utgangspunktet var positivt at de tre Aker-selskapene var separate.
Forvalter Lars Erik Moen i Danske Invest, syns det i utgangspunktet var positivt at de tre Aker-selskapene var separate. (Foto: Fartein Rudjord)

Moen sier at Aker Horizons tok kontakt etter at sammenslåingen ble offentliggjort onsdag, med tilbud om videre samtaler og møte om selskapsendringen.

– Vi har jevnlig møter med selskapene vi investerer i, og spesielt når det skjer endringer. Vi ble enig med Aker Horizons om å møtes i slutten av uken for en oppdatering vedrørende strategi og endringene, sier Moen.

Opportunistisk

– Vi ser på dagens nyheter som positive for Aker Horizons ettersom fusjonen løser kapitalmangelen i Aker Offshore Wind ved å skape en sterkere større enhet, sier analytiker i Pareto, Tom Erik Kristiansen.

Pareto Securities fungerer som rådgiver for Aker Clean Hydrogen i den planlagte transaksjonen.

– Etter vår mening er timingen i Aker Clean Hydrogen opportunistisk, da 72 prosent av verdsettelsen er støttet av kontanter, og vi har trodd at foretaket kan skape høye aksjonærverdier også på frittstående basis, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.