DN har tidligere omtalt kunden som ønsket å få sin aksjesparekonto flyttet fra Nordea Direct Bank til Nordnet. Kontoen hadde nær 1,1 millioner kroner i et fond, og kunden ønsket å få den flyttet til Nordnet for å få flere valgmuligheter for investering i fond.

Det tok imidlertid et halvt år å få gjennomført flyttingen, og kunden mente at hun hadde krav på erstatning som følge av verdifall i fondet hun var investert ifra det tidspunktet kontoen skulle vært flyttet, og til den faktisk ble flyttet.

Klageren var opprinnelig kunde i Gjensidige Bank, som ble solgt til Nordea i mars 2019.

I tillegg mente kunden at hun hadde planer om å investere i JPMorgan Funds, og viste til at det ville gitt bedre avkastning, noe hun mente å ha krav på erstatning for.

Kunden klaget derfor inn Nordea for Finansklagenemnda, og krevde erstatning på 240.000 kroner. Nemnden kom frem til at Nordea hadde et erstatningsansvar overfor kunden, men tok ikke stilling til erstatningsbeløp.

Nå er saken innsendt Finansklagenemnda på nytt, denne gangen for å få utmålt et erstatningsbeløp.

Krevde 262.000 kroner

Klageren delte opp kravet sitt i flere deler. Hun ville både ha erstatning for verdifallet i fondet hun var investert i, men vil ut av, erstatning for avkastningen hun ville fått dersom hun investerte i JPMorgan Funds på det tidspunktet kontoen skulle vært flyttet over, samt erstatning for egen tidsbruk i forbindelse med saken.

Totalt mente klageren å ha krav på 262.296 kroner.

Banken på sin side viste til at kvinnen hadde beregnet feil verditap på fondet hun var investert i, og avviste å ta høyde for kvinnens tap som følge av kursutviklingen til amerikanske dollar.

Banken har derfor tilbudt en erstatning på 152.000 kroner, der rundt 100.000 er for verditapet i fondet kvinnen var investert i, og 52.000 er for den potensielle avkastningen kvinnen kunne fått om hun investerte i JPMorgan Funds.

Banken fikk medhold

Et sentralt moment i drøftingen til Finansklagenemnda er at kvinnen ikke kan dokumentere at hun hadde planer om å investere i JPMorgan Funds, og at dette kun er noe hun hevder at stemmer.

Banken mener at den ikke kan godta en høyere erstatningssum i all den tid det ikke er dokumentert at kvinnen hadde planer om å investere i det fondet hun sier.

Dette sa Finansklagenemnda seg enig i, og ga banken medhold i sin utmåling av erstatningssum. Altså ble det konkludert med at banken måtte betale kvinnen 152.000 kroner.

DN er ikke kjent med kvinnens identitet, og har sånn sett ikke hatt anledning til å kontakte henne i forbindelse med saken. DN har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea, som skriver følgende i en epost:

«Jeg kan bekrefte at vi er kjent med avgjørelsen og tar den til etterretning.»

Et kjent problem

Den omtalte kvinnen er ikke den eneste som har hatt problemer med å flytte aksjesparekonto. DN omtalte for to år siden, da fenomenet fremdeles var relativt nytt i Norge, Kunden som forsøkte å flytte fondskontoen sin i Sparebank 1-selskapet Odin Forvaltning til aksjesparekonto i DNB.

Fem og en halv måned etter at han ba om at pengene skulle flyttes over til DNB var ikke bare pengene ikke flyttet, de var helt borte.

Ikke før DN tok kontakt med DNB dukket pengene opp igjen.

– Denne kunden er dessverre ikke alene om å oppleve at flyttingen av sparemidler fra annen sparetilbyder og over til DNB tar lang tid, sa kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til DN den gangen, og forklarte det med at aksjesparekonto var et nytt fenomen.

– Årsakene til at vi, og bransjen for øvrig, fremdeles opplever utfordringer i håndteringen av aksjesparekonto er mange. Praksisen med flytting av aksjefond mellom sparetilbyderne er noe helt nytt, og har derfor ikke skjedd uten driftsutfordringer og feiltolkninger sparetilbyderne imellom. De norske bransjeforeningene jobber nå sammen for å komme frem til tydeligere rammebetingelser slik at flytting av aksjefond mellom sparetilbyderne kan bli mer punktlig og forutsigbar, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.