I fjor høst brukte Nordea økt innlånsrente som argument for å sette opp renten. De andre storbankene fulgte etter noen uker senere – med samme argumentasjon. 

Det siste halve året har Nibor, renten bankene selv betaler for å låne penger, falt med nær 25 prosent. Men bankenes renter til kundene har ikke fulgt etter. Nå er ikke argumentet om Nibor like sterkt fra bankene lenger. 

Den banken som troner på toppen av listen over bankene med beste rente, er Sparebanken Østs datterselskap Boligkreditt.no. Avdelingsbanksjef Anne Siri Rhoden Jensen sier Nibor kun er ett element som bidrar til bankens prissetting, og fallet det siste halve året påvirker ikke deres rentestrategi nå.

Fallet i Nibor siste halvår påvirker ikke bankens rentestrategi p.t

Anne Siri Rhoden Jensen, er avdelingsbanksjef for konseptbankene i Sparebanken Øst.  
Anne Siri Rhoden Jensen, er avdelingsbanksjef for konseptbankene i Sparebanken Øst.  

– Dessuten har vi såpass lav rente allerede, og vi er konkurransedyktige. Det er et historisk lavt rentenivå, og det er nesten gratis å låne penger. Man kan si at det har vært en kundevennlig rente en stund nå, sier Rhoden Jensen.

Tror ikke på lavere renter

Kredittanalytiker Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets tror ikke kundene kan vente seg lavere renter som følge av fallende Nibor.

– Grunnen til at Nibor steg i fjor var at det var en del støy i det amerikanske pengemarkedet. Det er blitt reversert i løpet av året. Bankenes inntjening på produktet boliglån er kommet opp fra et lavt til et moderat nivå, sier Ringholm.

Stor risiko for boligprisfall

Det er grunn til å tro at bankene kommer til å levere noen solide resultater fremover?

– Det er klart bankene tjener godt på boliglån når marginene øker og tapene på boliglån er forsvinnende små, sier Ringholm. Men han ser en stor rød varseltrekant godt plassert i bankenes boliglånsporteføljer.

– Risikoen for boligprisfall i Norge på mellomlang sikt har ikke vært større på de siste 20 årene enn den er nå, sier han.

Analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities synes heller ikke det er grunn til å forvente rentekutt fra bankene.

– Nei, bankene må holde mer kapital nå enn tidligere. Dessuten må man påregne noen svingninger i markedsrenten, så de tjener ikke mer enn de må, sier Svingen.

Tøff konkurranse om lånekundene

Konserndirektør i DNB, Trond Bentestuen.
Konserndirektør i DNB, Trond Bentestuen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Konserndirektør for personmarked Trond Bentestuen viser også til marginene som årsak til at et fall i Nibor-rentene ikke gir fall i kundenes renter. 

Bentestuen viser til at rentenivået fortsatt er svært lavt i et historisk perspektiv.

– Det skyldes i hovedsak at prisen som bankene betaler for å låne penger fortsatt er svært lav. DNBs margin, som også går til å dekke kostnader og eventuelle tap, er på et normalt nivå når vi ser på gjennomsnittet for de fem siste årene, sier han. 

Bentestuen sier det er forbudt for bankene å signalisere hvorvidt man vurderer å sette renten opp eller ned, og de kan derfor ikke si noe mer om deres vurderinger på dette området.

– Vi følger naturligvis markedet tett. Prisen som bankene betaler for å låne inn penger er ett av disse elementene. Konkurransesituasjonen er en annen viktig faktor. Det er en tøff konkurranse i markedet. Vi opplever at kundene er opptatt av pris som en av flere variabler når de skal velge bank, og vi strekker oss langt for å holde kundene fornøyde, sier han.

– Selv om pengemarkedsrenten har falt hittil i år, er marginene fortsatt på et lavt nivå. Vi kan ikke kommentere noe på rentesetting fremover, ut over at vi skal være konkurransedyktige på pris, og følger markedssituasjonen tett, sier leder av Nordea Norge, John Sætre, i en kommentar.

Holder på renten

Leder for personmarkedet i Danske Bank, Lars Alstrup sier pengemarkedsrenten er en av flere faktorer banken vurderer løpende, men at han ikke kan si noe mer konkret om mulige renteendringer.

–  Vi opplever fortsatt tøff konkurranse og vi er svært opptatt av å levere konkurransedyktige vilkår til kundene våre. Samtidig varierer etterspørselen etter boliglån naturligvis med aktiviteten i boligmarkedet generelt, sier han.(Vilkår)

Det kom bare en overraskelse da statsministeren møtte pressen før sommeren
Erna Solberg tok stortingspresident Olemic Tommessen i forsvar
01:25
Publisert: