«En gruppe store svenske, danske, norske og finske banker utreder for tiden muligheten for å etablere en nordisk betalingsinfrastruktur med felles produkter. Målet er å skape verdens første område for nasjonale og grenseoverskridende betalinger i flere valutaer (SEK, DKK, NOK og EUR) i Norden. Med utgangspunkt i åpen tilgang og felles europeiske standarder vil infrastrukturen bidra til økt konkurranse mellom nordiske betalingstjenesteleverandører», skriver DNB i en pressemelding.

Banken understreker at de nordiske betalingsmarkedene er blant de mest avanserte i verden, men at de er svært fragmenterte og følger landegrensene tross tette bånd mellom landene.

DNB mener også at en harmonisering av betalingsstrukturen vil fremme innovasjon og utvikling av nye produkter, til glede for bankkundene.

DNB mener felles løsninger vil fremme handelen mellom de nordiske landene, noe som igjen vil gi bedre vekst og økt velferd.(Vilkår)

Full fyr i Sveriges NATO-debatt
02:12
Publisert: