Fredag ettermiddag kom nådestøtet for meglerhuset Nordic Securities, med kontorer i Bergen og Oslo. Selskapet får likevel ikke drive som vanlig mens det venter på klagebehandling etter varsel om inndragelse av konsesjon i januar.

Finanstilsynet retter igjen flengende kritikk av virksomheten og gir meglerhuset vel halvannen måned på å legge ned.

– Det er funnet så alvorlige forhold at vi finner det riktig å tilbakekalle konsesjonen, sier seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet.

Meglerhuset eid av bergensbaserte The Nordic Group (TNG) fikk like etter nyttår varsel fra tilsynet om inndragelse av konsesjon til å yte investeringsrådgivning. Den gang ble det gitt såkalt oppsettende virkning, og det betyr at meglerhuset kunne drive videre til en eventuell klage ble behandlet.

Etter at tilsynet har vurdert klagen, blir vedtaket om inndragelse stående. I tidligere saker har tilsynet gitt oppsettende virkning til endelig vedtak fra Finansdepartementet foreligger, men ikke i denne saken.

Hverken Nordic-gründer Erik Egenæs eller administrerende direktør Rune Bjørneset i Nordic Securities besvarte DNs henvendelser i saken fredag ettermiddag.

«Sterkt kritikkverdig»

Klagen rokker ikke ved tilsynets tidligere konklusjon om inndragelse. Vedtaket retter seg igjen mot to forhold, nemlig megleres investeringsrådgivning ved handel i aksjer og såkalte differansekontrakter (CFD-er), samt aksjesalg i morselskapet TNG til meglerhusets kunder. Det rettes hard kritikk mot styret og ledelsen i meglerhuset.

Geir Holen i Finanstilsynet sier bruddene i Nordic Securities er så alvorlige at det ikke gis midlertidig utsettelse.
Geir Holen i Finanstilsynet sier bruddene i Nordic Securities er så alvorlige at det ikke gis midlertidig utsettelse. (Foto: Gunnar Lier)

«Finanstilsynet finner det sterkt kritikkverdig at styret og ledelsen ikke har sørget for hensiktsmessige kontroller av foretakets investeringsrådgivning, og kunders handelsmønster og tradingresultater, på CFD og børsnoterte aksjer», står det i rapporten.

Tilsynet mener selskapet hadde fått flere advarsler i forkant, men i liten grad rettet seg etter det.

«Styret har inntatt en svært passiv rolle til Foretakets investeringsrådgivning, til tross for den særskilte foranledningen gjennom nevnte compliancerapport fra desember 2014», skriver Tilsynet.

Tilsynet avdekket at 270 av 300 kunder tapte penger på investeringene gjennom meglerhuset, og hyppige handler gjorde at honorarene gikk i taket. Blant et utvalg på 30 kunder var transaksjonskostnadene i snitt på 69 prosent av egenkapitalen. I snitt var 55 prosent av egenkapitalen tapt.

– Meglerhuset har vært aktiv pådriver for kundenes kortsiktige og tapsbringende handel, sier Holen.

Vurderer utlandet

Tilsynet mener meglerhuset har vært pådriver for salg av aksjer i morselskapet til meglerhusets egne kunder.

– Meglerhuset har ikke ivaretatt kundenes interesser. Foretaket har blant annet ikke gitt informasjon om risikoen ved investeringene. Det er avdekket flere interessekonflikter og disse er forsterket gjennom selskapets incentivordninger, sier Holen.

TNG har i et tilsvar pekt på innskjerpelser etter det foreløpige vedtaket. Selskapet skriver blant annet at det bare vil tilby CFD-handel til «profesjonelle» investorer, tipsagentavtale for salg av aksjer i morselskapet er sagt opp og bonusordning for meglere er endret.

TNG har tidligere varslet at det arbeider for å videreføre virksomheten gjennom meglerhus i utlandet, uten å konkretisere nærmere hvor og hvilket selskap. På hjemmesiden til Nordic Securities er det oppført en adresse i Stockholm. Tilsynet vil ikke svare på om meglerhuset har anledning til å flytte kundene til egen virksomhet i utlandet.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Holen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.