Økokrim har tiltalt de to tidligere gründerne, eierne og styremedlemmene i Nordic Securities for grovt bedrageri og grove og gjentatte brudd på god forretningsskikk.

Økokrim mener at de to ikke fortalte om risikoen da de fikk en rekke av sine egne kunder, som var såkalte ikke-profesjonelle investorer, til å kjøpe aksjer i selskapet som eide meglerhuset, altså i morselskapet The Nordic Group as. De unnlot også å dele andre «vesentlige opplysninger», ifølge tiltalen.

– Vært et mareritt

– Vi er naturligvis veldig skuffet over at det nå er blitt tatt ut en tiltale i denne saken. Samtidig har dette vært et mareritt for oss i snart fem år, og vi ser frem til å forsvare oss i retten, skriver Endre Tangenes (45) i en tekstmelding.

Sammen med Erik Egenæs (46) bygget han opp Nordic Securities, og de to sitter nå igjen med «en fremstilling som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i».

– Vi hadde i det lengste håpet at Økokrim ville komme til en annen konklusjon (enn det vi i dag har sett). Forretningsmessig har dette kostet oss ansatte, renommé og kunder. Rent personlig har dette vært en tragedie for oss. Vi har forsøkt å samarbeide underveis i etterforskningen og synes det er svært belastende at denne uriktige fremstillingen fortsatt henger ved oss.

– Våre klienter stiller seg uforstående til anklagen og gjenkjenner seg ikke i tiltalebeslutningen. De erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Tony Vangen i Advokatfirmaet Elden, som representerer Erik Egenæs og selve meglerhuset.

Han poengterer at de har samarbeidet hele veien, og mener at tiltalen er «sterkt påvirket» av Finanstilsynets arbeid. Finanstilsynet anmeldte meglerhuset etter å ha ført tilsyn.

–Disse forholdene er svært gamle, fem år, og det har vært en stor belastning for våre klienter personlig og forretningsmessig. Det skyldes at disse anklagene har endret seg regelmessig over tid. Våre klienter er glade for at saken nærmer seg en avslutning, sier Vangen.

Egenæs har ikke besvart DNs henvendelser torsdag, men hans forsvarer Rasmus Woxholt slutter seg til svaret fra Vangen. Egenæs' andre forsvarer Håkon Juell Hassel opplyser at Egenæs er svært skuffet og overrasket over tiltalen.

– Sterkt kritisk

– Jeg er sterkt kritisk til prosessen som har pågått hvor de investorer som er ansett fornærmet blant annet ikke er blitt stilt spørsmål som er nødvendige til å avklare anklagen. Videre er det i avhør slik jeg ser det foreholdt opplysninger rundt investeringene som ikke stemmer eller hvor viktige forhold rundt investoransvaret er utelatt, sier Juell Hassel.

To tidligere meglere i meglerhuset er samtidig tiltalt for grove brudd på god forretningsskikk.

– Han kjenner seg ikke igjen i det som står beskrevet i den delen av tiltalen som gjelder ham. Vår klare oppfatning er at det ikke er bevismessig grunnlag for en slik anklage. Vi er derfor sterkt uenig i tiltalen, sier advokat Rune H. Tjomsland som representerer den ene megleren.

Den andre megleren erkjenner heller ikke straffskyld, ifølge hans forsvarer Fredrik Verling.

– Jeg er overrasket over at Økokrim, etter flere års etterforskning, nå velger å ta ut tiltale mot ansatte i NS for brudd på god forretningsskikk. Min klient har forholdt seg til de rammer og instrukser som arbeidsgiver har gitt, og disse igjen basert på faglige vurderinger og anbefalinger, sier Verling.

Tiltalt for investortap

De to gründerne er tiltalt for å ha fått totalt 39 mindre investorer til å kjøpe aksjer og gå på tap på til sammen nesten 47 millioner kroner i Nordic. Dette skal ifølge Økokrim ha skjedd uten at de fortalte om hvor risikabel investeringen var, samt ved å presentere gevinstmuligheten som «vesentlig større enn den faktisk var».

De største taperne er ifølge tiltalen tre personer som hver tapte rundt seks millioner kroner.

Økokrim åpnet etterforskning etter en anmeldelse fra Finanstilsynet, som hadde gått selskapet etter i sømmene. Svært mange av meglerhusets kunder kjøpte aksjer i morselskapet, mens gründerne selv solgte seg ned og selskapet gjorde kapitalutvidelser. Totalt betalte kundene anslagsvis 202 millioner kroner for 40 prosent eierandel.

Finanstilsynet konkluderte i 2017 med at meglerhuset hadde «satt sine egne interesser i å maksimere gründernes og egne inntekter fra salg av konsernaksjer foran kundenes interesser. Det fremstår i denne sammenheng som at mange av kundene har kjøpt TNG-aksjer basert på ufullstendige og villedende opplysninger».

Per juni 2016 eide 168 Nordic Securities-kunder aksjer i meglerhuset. Aksjesalget var «grovt misbruk av kundenes tillit», ifølge tilsynet.

– Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem som det er viktig å bekjempe, sier påtaleansvarlig, førstestatsadvokat Trude Stanghelle, påtaleansvarlig i saken hos Økokrim.

De fire Nordic Securities-tiltalene gjelder dette aksjesalget, men er begrenset til til 39 av investorene som kjøpte aksjene.

– Av prosessøkonomiske hensyn har vi avgrenset etterforskningen til et begrenset antall investorer. Om det også skulle være flere fornærmede i saken antas dette å ikke ha vesentlig betydning for straffutmålingen, sier Stanghelle.

– Har vært belastende

Egenæs stilte til intervju med DN vinteren 2017. Han avviste da påstander om ulovlig aksjesalg.

– Tilsynet mener at aksjene i morselskapet har vært meglet av ansatte i Nordic Securities, eller at meglerhuset har gitt investeringsråd om å investere i selskapet. Det er helt feil, sa Egenæs.

Han viste til at meglerhuset fikk utviklet kjøreregler, der det blant annet het at meglere kunne videreformidle tips til hovedeierne om mulige investorer. Også kundene kunne kontakte gründerne direkte. Deretter skal hovedeierne selv ha presentert en mulig investering.

– Cirka 30 prosent av dem som kjøpte aksjer var kunder før de ble medeier. Mange av eierne er blitt kunder i etterkant, sa Egenæs.

– Så ingen meglere har vært på tråden med kunder og anbefalt dem om å kjøpe aksjer i morselskapet?

– Da ville jeg blitt svært overrasket. Det kan selvsagt ha vært et compliance-brudd vi ikke kjenner til. Men svært få, om noen, av aksjonærene vil si at de har fått et konkret investeringsråd om dette, sa han.

I rapporten fra Finanstilsynet sto det at Egenæs og Tangenes skal ha tjent 57 millioner kroner på kjøp og salg av aksjer i 2015 og 2016.

– Denne saken har vært belastende. Etter å ha bygget et meglerhus på egen hånd, blir vi fremstilt som grådige. Det er uforståelig, sa han da.

Ble anmeldt av Finanstilsynet

– Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem som det er viktig å bekjempe, sier påtaleansvarlig, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim i en melding.

– Tiltalen kommer som et resultat av en svært omfattende og krevende etterforskning med mange fornærmede, sier Stanghelle.

Økokrim vil føre mange vitner og legge frem omfattende bevis, ifølge pressemeldingen, og straffesaken i tingretten antas gå over flere måneder. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.