Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim sier at bakgrunnen for aksjonen var en anmeldelse fra Finanstilsynet.

– Vi har hatt flere aksjoner mot Nordic Securities i Oslo og Bergen forrige uke og det pågår etterforskning som følge av en anmeldelse fra Finanstilsynet, sier Stanghelle til DN.

Det var TV 2 som først meldte om saken mandag ettermiddag.

Flere nøkkelpersoner i Nordic Securities ble pågrepet av Økokrim og det ble gjort flere avhør. Økokrim vil imidlertid ikke si noe om hvor mange som er siktet, eller hvilke stillinger i selskapet disse hadde.

– Vi vil foreta flere avhør i nær fremtid. I tillegg er det gjort omfattende beslag i saken, sier Stanghelle.

Det er gjennomført razzia mot selskapets kontorer, samt andre adresser der politiet forventet at de kunne finne informasjon i saken, som hjemme hos de siktede.

Meglerhuset mistet lisensen til å yte investeringstjenester for ett år siden, fordi de systematisk skal ha brutt bestemmelser i verdipapirloven, ifølge Finanstilsynet. Blant annet skal de ha solgt aksjer i sitt eget morselskap til kundene.

Meglerhuset, eid av bergensbaserte The Nordic Group (TNG), fikk like etter nyttår i fjor varsel fra tilsynet om inndragelse av konsesjon til å yte investeringsrådgivning.

Ligger tilbake i tid

Om anmeldelsen til Økokrim, er tilsynet ordknapp:

– Vi kan bare bekrefte at det er sendt en anmeldelse til Økokrim, sier kommunikasjonsansvarlig Jo Singstad.

Han vil ikke si hvor mange personer anmeldelsen omfatter og tilsynet vil ikke gi innsyn i anmeldelsen.

Advokat Tony A. Vangen hos Advokatfirmaet Elden representerer Nordic Securities:

– Siktelsen lyder brudd på god forretningsskikk, og forholdet ligger en stund tilbake i tid, sier Vangen.

Det skal være snakk om forhold i forkant av inndragelse av konsesjon. Vangen vil ikke si hvem som er omfattet av siktelsen.

– Utover Nordic Securities, omfatter siktelsen enkelte personer som hadde formell rolle i selskapet tilbake i perioden saken dreier seg om, sier Vangen.

Hele styret fratrådte

Hele styret med styreleder Lasse Rise Johansen i spissen fratrådte sist torsdag, ifølge en melding til Brønnøysundregistrene. Johansen forklarer sin egen avgang med sykdom. Han har ikke besvart DNs spørsmål om det avgåtte styret er omfattet i etterforskningen.

Endre Tangenes er medgründer i The Nordic Group.
Endre Tangenes er medgründer i The Nordic Group. (Foto: Bjørn Erik Larsen)

De to gründerne i morselskapet The Nordic Group, Erik Egenæs og Endre Tangenes, har heller ikke besvart DNs spørsmål om de er omfattet av siktelse. Egenæs og Tangenes var med i styret i Nordic Securities frem til februar 2016.

I to år frem til 2015 var partner Leif Tore Rønning i Advokatfirmaet Simonsen Vogt & Wiig styreleder i Nordic Securities og har vært advokat for både meglerhuset og morselskapet The Nordic Group. Han skriver i en epost at han ikke lenger har selskapene som klienter. Han skriver at han ikke vet om etterforskningen berører hans periode som styreleder.

«Sterkt kritikkverdig»

Finanstilsynet har vært hard i kritikken mot meglerhuset og en klage på inndratt konsesjon til Finansdepartementet ble ikke tatt til følge. Meglerhuset fikk også avslag på en søknad om ny tidsfrist for nedleggelse.

«Finanstilsynet finner det sterkt kritikkverdig at styret og ledelsen ikke har sørget for hensiktsmessige kontroller av foretakets investeringsrådgivning, og kunders handelsmønster og tradingresultater, på CFD og børsnoterte aksjer», sto det i rapporten i januar i fjor.

Tilsynet mente selskapet hadde fått flere advarsler i forkant, men i liten grad rettet seg etter det.

«Styret har inntatt en svært passiv rolle til Foretakets investeringsrådgivning, til tross for den særskilte foranledningen gjennom nevnte compliancerapport fra desember 2014», skrev Tilsynet.

Tilsynet avdekket at 270 av 300 kunder tapte penger på investeringene gjennom meglerhuset, og hyppige handler gjorde at honorarene gikk i taket. Blant et utvalg på 30 kunder var transaksjonskostnadene i snitt på 69 prosent av egenkapitalen. I snitt var 55 prosent av egenkapitalen tapt.(Vilkår)

Bård Bjerkholt: Øystein Olsens gladnyhet er ikke nødvendigvis bra for deg
Sentralbanksjef Øystein Olsen snakket om gode tider i internasjonal økonomi. Det kan være dårlig nytt for norske lånekunder.
02:11
Publisert: