Nordlysenergi er blant de mange små strømsalgselskapene som så mulighetene til å tjene penger som mellommann da strømmarkedet ble liberalisert. Selskapet figurerte lenge blant selskapene på Forbrukertilsynets klagetopp, med tvilsomme salgsmetoder og markedsføring, noe som blant annet førte til et straffegebyr på én million kroner i mai i fjor. Toppsjef og hovedeier Stefan Manov ble samtidig ilagt et personlig overtredelsesgebyr og tvangsmulkt på 200.000 kroner.

I januar i år ble Nordlysenergi reddet fra konkursbehandling i Oslo tingrett med et nødskrik på grunn av sen postgang og strenge tidsfrister i tingretten.

Fra minus til pluss

Høye og svingende strømpriser har økt både risikoen og mulighetene til å tjene penger på salg av strøm, Kravene til likviditet har samtidig økt, da disse strømmeglerne må stille økonomiske garantier for kjøp av strøm til meget høye priser.

I 2021 gikk Nordlysenergi i minus, noe som året etter ble snudd til pluss. Omsetningen er mer enn doblet, sannsynligvis på grunn av de høye strømprisene i fjor.

– 2022 er et resultat av at vi har gått vekk fra strøm og fokuserer på andre produkter og tjenester med bedre dekningsbidrag, sier toppsjef Stefan Monov.

Han vil ikke si til DN hva denne diversifiseringen konkret går ut på.

Nordlysenergi rapporterer å ha knapt 18 millioner kroner i egenkapital, og nesten 53 millioner kroner i gjeld.

Skeptisk revisor

Revisors beretning har mange spørsmål til årsregnskapet for 2022, og mener det ikke oppfyller gjeldende lovkrav.

Revisor mener blant annet at en større del av de bokførte salgsinntektene på vel 340 millioner kroner stammer fra avtaler der revisor ikke har vært i stand til å etterkontrollere beregning av pris sett og mot den gjeldende avtale.

«Vi har ikke vært i stand til å utføre tilstrekkelig og hensiktsmessige handlinger for å konkludere på selskapets inntekter», skriver revisor.

Revisor har også bemerkninger til at Nordlysenergi ifølge regnskapene har kjøpt konsulenttjenester fra morselskapet og daglig leder Stefan Manovs nærstående selskap for til sammen 11,9 millioner kroner, og som er bokført under posten «andre driftskostnader» i resultatregnskapet. Revisor skriver videre at det er «ikke mottatt tilfredsstillende dokumentasjon på at disse interne transaksjoner er priset på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper». Revisor avslutter med at det ikke er hensiktsmessig mulig «å konkludere på gyldigheten av de bokførte kostnadene».

– Konsulenthonoraret er et resultat av at jeg jobber mer enn Petter Northug men mindre enn Haaland, sier Manov, uten å utdype hva han mener.

«Irriterende journalister»

Når DN spør om en nærmere forklaring på revisors anmerkninger, kontrer Manov på epost med å slå fast at pressen «vil skrive mest mulig dritt», samt å klage på bildet av seg selv i artikkelen.

«Jeg fakturerte 1 million kroner for hver gang jeg måtte svare en journalist på dumme spørsmål. Tror ikke revisor forstår hvor irriterende journalister er», skriver Manov.

Stefan Manov (31) er grunnlegger, styreleder og daglig leder i Nordlysenergi as, som holder til i Oslo. Manov eier vel 98 prosent av selskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her stjeler de strøm fra hytteeieren (2022)
Hytteeier Per Morten Bergh på Gaustablikk fikk seg en overraskelse da han så gjennom klippene fra overvåkningskameraet på hytta.
01:23
Publisert: