Familien Farstad i Ålesund mister nå kontrollen over Farstad Shipping. I løpet av 40 år utviklet den Farstad Shipping til å bli et av Norges største og verdens sjette største selskap for supplyskip, med 56 skip og 1500 ansatte. Farstad-familien har 46 prosent av aksjene i Farstad Shipping, og vil i det nye Solstad Farstad ha 1,5 prosent av aksjene.

Sverre Farstad, som er styreleder i Farstad Shipping og familiens investeringsselskap Tyrholm og Farstad Invest, har ikke svart på DNs henvendelser.