– Den finansielle infrastrukturen i Norge er i hovedsak robust. I 2017 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet, heter det i Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse.

I rapporten som ble lagt frem tirsdag, fremholder tilsynet at enkelte alvorlige hendelser skapte usikkerhet om selskapenes evne til kontinuerlig å levere betalingstjenester og gjennomføre betalingsoppdrag. Samtidig påpekes det at det ikke lå kriminelle handlinger bak hendelsene, men at de i hovedsak var knyttet til operasjonelle feil.

Samlet økte antallet hendelser med cirka 25 prosent fra 2016, og tilgjengeligheten til betalingstjenester og kunderettede løsninger var lavere enn i 2015 og 2016.

Flere av hendelsene medførte at betalingsoppdrag ikke ble gjennomført i det aktuelle tidsrommet. For noen av hendelsene var betalingstjenestene utilgjengelige opp til et helt døgn for mer enn 30 prosent av bankkundene.

Tallene viser ellers en nedgang i tap knyttet til kortsvindel, for første gang siden registreringen startet i 2010. Antall misbrukte kort gikk ned med 5 prosent, mens samlede tap var 30 prosent lavere i 2017 enn i 2016. Videre viser tallene at det var en nedgang i svindler mot nettbank sammenlignet med 2016.

– Det antas at nedgangen er et resultat av strengere sikkerhetskrav fra blant annet kortutstedere, hvor sterk autentisering av kortholder ved bruk av betalingskort har vært viktig for å begrense misbruk, sier seksjonssjef Olav Johannessen i Finanstilsynet.(Vilkår)

Lokket på for Lerum i Sogndal
DN var med da det siste glasset med jordbærsyltetøy gikk ut av den nesten hundre år gamle fabrikken i Sogndal.
02:02
Publisert: