Finanskonsernet Storebrand fikk et resultat før skatt på 381 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 816 millioner kroner i samme periode året før.

Konsernresultatet før amortisering endte på 618 millioner kroner. Det var svakere enn året før, og langt under det som var forventet på forhånd. Analytikerne hadde ventet et konsernresultat før amortisering på 759 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Amortisering betyr tilbakebetaling av lån med faste avdrag.

Trapper opp utbyttene

Sammen med det skuffende resultater bringer Storebrand også med seg en gledelig melding til aksjonærene. Selskapet har foreslått en ny utbyttepolitikk som gjelder fra 2018.

– Storebrand har som mål å betale et utbytte på over 50 prosent av konsernresultatet etter skatt. Styret har som ambisjon at ordinært utbytte per aksje minst skal være på samme nominelle nivå som året før, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Tidligere var målet å betale 35 prosent av konsernresultatet i utbytte, ifølge TDN Direkt.

– Ordinært utbytte utbetales ved en bærekraftig solvensmargin på over 150 prosent. Ved solvensmargin over 180 prosent er styrets intensjon å foreslå ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer, skriver Storebrand.

Solvensmarginen er solvenskapital i forhold til kapitalkravet i Solvens II. Og solvenskapitalen er den delen av selskapets kapital som ikke er påløpne forpliktelser. Jo sterkere solvenskapital, jo sterkere soliditet.

Selskapet foreslår et utbytte på 2,5 kroner per aksje for 2017. Det tilsvarer 1,17 milliarder kroner.

Samme som i 2016

Samlet for fjoråret fikk finanskonsernet et resultat før skatt på 2,4 milliarder kroner, ned fra 2,5 milliarder kroner i 2016.

Konsernresultat før amortisering var 2,9 milliarder kroner i 2017, omtrent det samme som i 2016.

– Storebrand har styrket sin posisjon i et samlet spare- og pensjonsmarked gjennom godt salg, god avkastning og oppkjøpet av Skagen. Veksten i ikke -garanterte produkter fortsetter, og vi har lykkes godt med salg av de nye spareproduktene IPS og ASK. Jeg er også glad for at vi har levert svært god avkastning til våre pensjonskunder i 2017, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i kvartalsmeldingen. (Vilkår)

Børsnedgangen: -Kanskje er det verste over
Bård Bjerkholt og Terje Erikstad kommenterer børsåpningen i USA. -Underliggende tall i USA er for gode, mener Terje Erikstad om at børsnedgangen vil bli kortvarig.
06:00
Publisert: