Nordea-sjef Snorre Storset var en av kandidatene som var til intervju hos hodejeger Russel Reynolds med ansettelsesutvalget i februar, etter det DN erfarer. Storset ønsker ikke å kommentere saken.

Norges Bank har fått kritikk for ikke å ha oppført Nicolai Tangen på den offentlige søkerlisten til jobben som sjef for Oljefondet. Flere jusprofessorer har karakterisert praksisen som brudd på offentlighetsloven. Banken har også innrømmet at den burde oppført Tangen tidligere på listen.

Dette er et av punktene som representantskapet i Norges Bank, som fører kontroll med sentralbanken på vegne av Stortinget, skal vurdere på et møte onsdag.

Men spørsmålet er om det er flere kandidater som burde vært ført opp på listen. Det var syv personer som var på førstegangsintervju, ifølge svaret fra Norges Bank til representantskapet.

Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge, var blant finalekandidatene til jobben som ny oljefondssjef, etter det DN erfarer.
Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge, var blant finalekandidatene til jobben som ny oljefondssjef, etter det DN erfarer. (Foto: Javad Parsa)

To interne kandidater

DN skrev allerede i slutten av februar at Nordea-sjef Snorre Storset var blant kandidatene. DN omtalte ham først – feilaktig – som den personen som var anonymisert på søkerlisten. Men han var med i prosessen og en av de syv på intervju, og spørsmålet da er om han burde vært ført opp på listen, eventuelt anonymt.

Av dem som sto på den offentlige søkerlisten var det trolig tre personer som var inne på intervju: To interne kandidater, Trond Grande og Olav Bø, pluss den ene personen som var anonymisert på listen. De øvrige offentlige søkerne var opplagt ikke aktuelle for jobben.

I tillegg var Tangen inne til intervju, og da er det tre stykker til som var inne til førstegangsintervju som mangler på den listen.

Det betyr i så fall at det er fire stykker, inkludert Tangen, som ikke er ført opp på søkerlisten. Tirsdag skrev Kapital at det var tre andre søkere som ikke sto på listen.

Norges Bank skriver følgende om intervjurunden, der hodejeger Russel Raynolds (RRA) var involvert, i svaret til representantskapet:

Syv på intervju

«Den 7. februar presenterte RRA en skriftlig evaluering av intervjuene med vekting av kvalifikasjoner mot stillingens kravspesifikasjon i et møte med ansettelsesutvalget. Ansettelsesutvalget diskuterte evalueringen og valgte ut de syv kandidatene som best passet kravspesifikasjonen. Utvalget møtte deretter disse syv til førstegangsintervju den 11. og 12. februar i RRAs lokaler.»

I svaret til representantskapet viser Norges Bank også til de vurderinger som ligger bak å ikke føre opp søkere på listen:

«Dersom noen av de aktuelle kandidatene som RRA var i dialog med skulle blitt inkludert i søkerlisten på et tidligere tidspunkt, er det grunn til å tro at samtlige ville bedt om unntak fra offentlighet jf. offl. § 25 annet ledd. En slik begjæring ville etter all sannsynlighet blitt innvilget og de ville dermed blitt påført søkerlisten med angivelse av kjønn. En søker har likevel ingen garanti for at vedkommendes identitet ikke fremkommer etter en innsynsbegjæring. Dette hensynet var medvirkende til at Tangen ikke tidligere ble ført opp på oppdatert søkerliste.»

Om dette er årsaken til at også øvrige kandidater ikke ble ført opp, sier ikke banken noe om i svaret.

Norges Bank ønsker ikke å kommentere saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.