Monopolet må avvikles

Tiden er inne for å avvikle Norges Banks monopol på forvaltning av Oljefondet.

Publisert: Oppdatert:

Hverken de gamle eller nye retningslinjene begrenser NBIMs evne til å drive tapsbringende aktiv forvaltning. Det skal som kjent mer til enn rene administrative krav til risikostyring og rapportering for å tøyle en monopolist, skriver artikkelforfatteren. Foto: Krister Sørbø/
Hverken de gamle eller nye retningslinjene begrenser NBIMs evne til å drive tapsbringende aktiv forvaltning. Det skal som kjent mer til enn rene administrative krav til risikostyring og rapportering for å tøyle en monopolist, skriver artikkelforfatteren. Foto: Krister Sørbø/ (Foto: Bloomberg)