Finansdepartementet ga mandag nye retningslinjer og mandat til forvalteren av Oljefondet, Norges Bank Investment Management (NBIM). Administrative retningslinjer er nødvendig, da staten jo også har gitt NBIM et monopol på å forvalte fondet.

Problemet er at hverken de gamle eller nye retningslinjene begrenser NBIMs evne til å drive tapsbringende aktiv forvaltning.