Da Stortinget i 2019 bestemte at Oljefondet skulle kvitte seg med rene lete- og oljeproduksjonsselskaper, var det dårlig stemning hos særlig ett av dem.

Svenske Lundin Petroleum (nå Lundin Energy) hadde satset alt på norsk sokkel, funnet det gigantiske Johan Sverdrup-feltet og bidratt til å gi den norske oljeindustrien en ny vår. Var takken at Oljefondet skulle dumpe aksjene i selskapet?

– Dette er virkelig negativt.