Julie Brodtkorb, som leder Norges Banks representantskap, skal onsdag i et møte med visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank. Også Øystein Olsen, sentralbanksjefen, er til stede på møtet.

Representantskapet er organet som fører tilsyn med sentralbanken på vegne av Stortinget.

Julie Brodtkorb.
Julie Brodtkorb. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Brodtkorp bekrefter møtet da DN ringer henne. Bakgrunnen for møtet er den uavhengige rapporten om Oljefondets forvaltningsresultater som ble endret etter at finansprofessorene som skrev rapporten hadde et møte med Egil Matsen og risikodirektøren i Norges Bank Investment Management (NBIM). Etterpå ble rapporten endret og Oljefondets resultater fremsto i et bedre lys.

– Det er naturlig for lederen av representantskapet å ha et møte med sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Matsen i lys av denne saken. Jeg ønsker en nøye gjennomgåelse av hva som er skjedd. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Brodtkorb.

Det var på et møte 18. desember at de to finansprofessorene Bernt Arne Ødegaard og Magnus Dahlquist troppet opp i Norges Banks lokaler for å presentere de foreløpige analysene de hadde gjort. Det er noen av disse analysene som er byttet ut og endret i den endelige rapporten.

Oljefondet har fått mye kritikk for at de aktive forvalterne, eller mer presist aksjeplukkerne, koster for mye og ikke leverer gode nok resultater. I utkastet til rapport er det to tabeller som støtter opp om kritikernes synspunkter. Men i den endelige rapporten er disse tabellene tatt ut.

På møtet mellom professorene og Matsen ble det blant annet diskutert bruk av referanseindeksen, har DN skrevet. Hvilke indekser man bruker i nevnte analyser har betydning for resultatet.(Vilkår)