For en drøy måned siden bestemte regjeringen seg for å innskrenke bankenes fleksibilitetskvote. Som et koronatiltak kunne bankene avvike fra de vanlige lånekriteriene i 20 prosent av tilfellene, men etter endringen er kravet nå ti prosent.

Ifølge Norges Banks ferske utlånsundersøkelse, rapporterer bankene om at endringen vil få konsekvenser.

«Flere banker skriver at avviklingen av utvidet fleksibilitetskvote trolig vil begrense både antall lån og størrelsen på lånene bankene ønsker å innvilge fremover,» står det i undersøkelsen.

Ifølge Norges Bank har etterspørselen etter lån vært uendret i tredje kvartal sammenlignet med det forrige. I undersøkelsen for andre kvartal meldte bankene om økt etterspørsel etter boliglån, høyere marginer for bankene og betydelig økning i avdragsfrie lån.

Dette skjedde etter at bankene etter første kvartal spådde det største fallet siden finanskrisen i etterspørselen etter boliglån, på grunn av koronavirusets herjinger.

«Med fleksibilitetskvoten tilbake på ordinært nivå, venter et flertall av bankene at forskriften trolig vil begrense både antall personer som får innvilget lån og størrelsen på lånene. Bankene rapporterer at boliglånsforskriften hadde denne effekten også ved inngangen til 2020, det vil si før de midlertidige lettelsene ble innført,» skriver Norges Bank i undersøkelsen.

I tredje kvartal var det liten nedgang i bruk av avdragsfrihet. Fremover venter bankene at bruken vil fortsette å falle svakt. De presiserer at det er stor usikkerhet knyttet til situasjonen for husholdninger som er mest påvirket av smitteverntiltakene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.