Norges Bank meldte mandag at den kommer med nye tiltak for å dempe svingningene i pengemarkedsrentene, som ifølge banken skyldes usikkerhet om størrelsen på store skatteinnbetalinger som skal ut de neste ukene, og dermed om likviditeten i hele banksystemet.

Sentralbanken vil dermed tilby såkalte F-lån frem til 14. oktober, heter det i meldingen.

«For å gi økt forutsigbarhet om likviditeten i banksystemet, vil Norges Bank fra i dag og frem til 14.10.2022 tilby F-lån med full tildeling til fast rente og med løpetid én dag. Tilbudet videreføres dersom situasjonen tilsier det,» skriver Norges Bank.

Renten på F-lånene vil ligge ti basispunkter over styringsrenten, det vil si på 2,35 prosent.

F-lån er en type lån som Norges Bank kan gi til de norske bankene for å justere likviditeten. Vanligvis forfaller disse lånene i løpet av noen dager. Under koronakrisen var dette et av midlene sentralbanken brukte for å sørge for at det var nok penger i omløp, og da med løpetider helt opp til ett år. På de korteste lånene var det ikke påslag i renten i forhold til styringsrenten, for å sikre at de drastiske kuttene i styringsrenten forplantet seg også i pengemarkedet.

Vanligvis tildeles lånene ved auksjoner, der bankene byr på rente og beløp, og Norges Bank til slutt fastsetter totalt beløp. I dette tilfellet vil det altså være en fastsatt rente, og bankene vil kunne få så mye lån de ønsker, akkurat som under koronakrisen.

– Ikke løst på en dag

Nils Kristian Knudsen, valutaanalytiker i Handelsbanken, sier dette henger sammen med de ekstraordinære inntektene og dermed skattebetalingene fra oljeselskapene, og at en inngripen fra Norges Bank var ventet.

– Hensikten er som Norges Bank selv sier: å smøre systemet sånn at de kortsiktige pengemarkedsrentene kommer nær styringsrenten. Det klarer man ikke akkurat nå, fordi det er så store skatteinnbetalinger som tapper bankene for likviditet, sier han, og legger til:

– Så er spørsmål om man vil klare det, og svaret er «tja». Norges Bank har god erfaring med dette, men samtidig er det slik at utenlandske banker ikke har den samme tilgangen på likviditet i Norges Bank. Så den ubalansen vi har nå tror jeg vi må regne med at vil vare litt ved. Det er ikke løst på en dag, men la oss si at likviditetssituasjonen er normalisert om en uke eller to.

Norges Bank vil tilby lån hver dag i en periode, og videreføre tilbudet dersom situasjonen tilsier det.

Knudsen sier at skattebetalingene trolig har vært større enn Norges Bank hadde sett for seg tidligere, og at utslaget i pengemarkedsrentene er større enn sentralbanken ventet.

– Det kan ta litt tid å rette opp i det. Det er vanskelig å planlegge helt for dette her, siden det er mange faktorer som er vanskelig å styre. Norges Bank burde kanskje vært mer føre var og tilført likviditet tidligere, men det blir i etterpåklokskapens lys, sier Knudsen.

Liten kronestyrkelse

Kronen styrket seg litt mot euro rett etter meldingen fra Norges Bank mandag, men utslaget var relativt lite, sammenlignet med variasjonene tidligere i handelen.

F-lånene Norges Bank offentliggjør mandag kommer i tillegg til ordinære markedsoperasjoner, skriver banken.

«Målsetningen i Norges Banks likviditetspolitikk er å holde de kortsiktige pengemarkedsrentene nær styringsrenten. Norges Bank oppnår dette ved å styre den samlede mengden likviditet i banksystemet. De kommende ukene vil strukturell likviditet i banksystemet være svært lav som følge av store skatteinnbetalinger til staten. Usikkerhet om størrelsen på skatteinnbetalingene og nivået på likviditeten i banksystemet, har gitt store svingninger i korte pengemarkedsrenter,» skriver Norges Bank.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.