Sentralbanksjef Øystein Olsen innrømmer at det var feil å ikke sette den nye oljefondsjefen tidligere opp på en offentlig søkerliste.

Torsdag svarte han på spørsmålene fra Norges Banks representantskap om ansettelsesprosessen.

Nicolai Tangen ble kringkastet som ny sjef 26. mars, men først tre dager før sto han på en offentlig søkerliste. Banken valgte å ikke oppdatere den allerede publiserte søkerlisten, slik at ingen, utenom banken, kunne se at han sto som søker.

I svaret fra Norges Bank til representantskapet vedgår sentralbanksjefen at det var uheldig: «Vi erkjenner at vi i dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten (...)» Årsaken til at Tangen ikke da ble ført i søkerlisten, var hensynet til å opprettholde konfidensialitet i prosessene som da pågikk, står det i redegjørelsen.

Da DN skrev i mars at Tangens navn ikke sto på den til jobben, karakteriserte to ledende jusprofessorer dette som ulovlig.

Én av dem var Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Han er kritisk til redegjørelsen Norges Bank kom med torsdag.

– Norges Bank har ikke fulgt spillereglene. Det som her har skjedd, viser en mangel på kunnskap om eller respekt for lovens regler, sier han.

Øystein Olsen ønsker ikke å kommentere kritikken, og viser til svaret i redegjørelsen.

– Fritt frem for lovbrudd

– Hovedpoenget er at det skal eksistere en fullstendig søkerliste i Norges Bank med alle søkernes navn, slik at det er mulig å se hvem som har vært inne i bildet når en senere skal vurdere prosessen. Det er et klart brudd på prinsippene for ordentlig saksbehandling i slike saker hvis det ikke fremgår av saksmappen hvem man har vært i kontakt med og utfallet av denne prosessen, sier Bernt.

Norges Bank skriver at Tangen sannsynligvis ville blitt anonymisert på en offentlig søkerliste, men at han også kunne risikere å bli navngitt, dersom det kom en innsynsbegjæring. Derfor valgte sentralbanksjefen at Tangen ikke skulle føres opp på en liste som alle kunne se.

Representantskapet møttes torsdag for å gå gjennom svarene fra sentralbankledelsen. Etter en grundig gjennomgåelse av svarene og dokumentasjonen, vil representantskapet komme med eventuelle anbefalinger til hovedstyret i Norges Bank, eller stille bankledelsen nye spørsmål.

– Frykten for en irregulær lekkasje av Tangens navn, er ikke en god nok grunn til å bryte lovens regler slik man her har gjort, sier Bernt.

Han understreker at loven beskytter kandidater som har behov for å anonymiseres.

– Loven ivaretar hensynet til søkere som ønsker konfidensialitet, med regler om unntak for innsyn, og om taushetsplikt om forretningsmessige eller personlige forhold. Dette ivaretas også når det begjæres innsyn i søkerlisten, sier Bernt.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.
Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. (Foto: Eivind Senneset)

Han leser redegjørelsen som en innrømmelse av lovbrudd, og mener det er synd det ikke får noen konsekvenser.

– Det er en generell svakhet at brudd på offentlighetsloven ikke følges opp med sanksjoner eller får noen konsekvenser annet enn dårlig publisitet. Det betyr at et forvaltningsorgan som Norges Bank kan unnta navn fra søkerlisten i strid med lovens regler når den selv synes det er formålstjenlig. Det er i praksis fritt frem for forvaltningen å bryte loven med dagens ordning, sier Bernt.

«Hevet over loven»

– Dette er et brudd på loven og det er veldig uheldig at det skjer i en sak der det stilles så mange spørsmål. Totalt sett gir det et dårlig inntrykk. Denne stillingen er ekstremt viktig for Norge, og det dreier seg om hva slags ledelse vi vil ha av verdens største statlige fond som skal sikre velferdsgrunnlaget for fremtidige generasjoner, sier professor Beate Sjåfjell ved institutt for privatrett på Universitetet i Oslo.

Beate Sjåfjell er professor ved Institutt for privatrett.
Beate Sjåfjell er professor ved Institutt for privatrett. (Foto: Javad Parsa)

Hun mener i likhet med Bernt at sentralbanksjefen mangler respekt for loven.

– Denne saken gir inntrykk av at Øystein Olsen har sett på seg selv som hevet over loven, og rettferdiggjort det med at de ville sikre seg den beste kandidaten til å lede Oljefondet. Olsens tyngde og autoritet som en sannferdig og skikkelig person svekkes med de rundene vi har sett i denne saken, sier Sjåfjell.

Da DN skrev om at manglende offentliggjøring kunne være lovbrudd sent i mars, avviste banken dette.

– Søknad til stillinger i Norges Bank er offentlige etter offentliglovens paragraf 25 annet ledd. Norges Bank valgte på eget initiativ å publisere denne søkerlisten 25. februar, men det er ikke et krav etter offentlighetsloven at den legges ut offentlig. Det er heller ikke et krav at vi oppdaterer med søknader som er kommet inn etter søknadsfristen på den publiserte søkerlisten, og det har vi derfor ikke gjort, skrev kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes i en epost.

– Alle kan gjøre feil, også Norges Bank. Men det svekker tilliten til banken at den forsøkte å dekke over istedenfor å innrømme feilen, sier Sjåfjell.

Norges Bank vil ikke kommentere uttalelsene.

Vurderer prosessen

Etter at VG skrev om luksusseminaret til Tangen for snart to uker siden, har det stormet rundt banken. Bråket førte til at representantskapet, som fører tilsyn med banken på vegne av Stortinget, innkalte sentralbanksjefen og hans nærmeste stab til en redegjørelse onsdag forrige uke.

Torsdag møttes Norges Banks representantskap for å diskutere svarene det har fått. Representantskapet har ingen sanksjonsmuligheter overfor bankledelsen utover å stille spørsmål til hovedstyret. Men hvis hovedstyret ser bort fra anbefalinger fra representantskapet, kan representantskapet rapportere videre til Stortinget som igjen kan kreve svar fra finansministeren.

Finanskomiteen på Stortinget kan også innkalle bankledelsen og finansministeren til en stortingshøring om saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.