Onsdag møttes representantskapet i Norges Bank, som fører tilsyn med banken på vegne av Stortinget. På agendaen var svaret fra sentralbankledelsen forrige uke på representantskapets 26 spørsmål om ansettelsesprosessen av ny oljefondssjef.

Representantskapet kom ikke helt i mål skal gjenoppta møtet senere i uken.

– Vi har behov for at de forskjellige tingene som kom opp i møtet bearbeides, sier Julie Brodtkorb, leder i representantskapet.

Norges Banks representantskap har ingen sanksjonsmuligheter overfor bankledelsen utover å stille spørsmål til hovedstyret. Men hvis hovedstyret ser bort fra anbefalinger fra representantskapet, kan representantskapet rapportere videre til Stortinget som igjen kan kreve svar fra finansministeren.

Finanskomiteen på Stortinget kan også innkalle bankledelsen og finansministeren til en stortingshøring om saken.

Skatteparadis

Det har vakt oppsikt at sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank ikke gjorde en grundig dybdesjekk av hedgefondforvalter Nicolai Tangen før han ble kringkastet som ny sjef.

DN har tidligere skrevet at Tangens Ako-fond er registrert i skatteparadiser og at han har selskaper og truster på De britiske jomfruøyene og Jersey. Tangen får også beholde en eierandel i Ako Capital, forvalterselskapet han har bygget opp, mens han er sjef for Oljefondet.

Norges Bank skal ha avklart potensielle interessekonflikter mellom Oljefondet og Tangens personlige investeringer til hovedstyret i banken samles 27. mai.

Holdt Tangen-kandidatur hemmelig for offentligheten: – Viser en mangel på respekt for lovens regler

Tangen har skissert en ny struktur for å redusere risikoen for interessekonflikt der han foreslår at kolleger fra Ako Capital og hans mangeårige venn, etikkprofessor Henrik Syse, går inn i styret. Forslaget, som ble gjort kjent i svaret fra sentralbankledelsen til representantskapet forrige uke, møter motbør.

– Tangen kan ikke få både i pose og sekk. Han kan ikke vente at han får beholde kontroll over fondet han har bygget opp når han blir oljefondssjef. Han må bestemme seg for hva han vil gjøre, sier Karin Thorburn, finansprofessor ved NHH og ekspert på eierstyring.

Innrømmet lovbrudd

Nicolai Tangen sto aldri på en offentlig, publisert søkerliste, skrev DN i mars. Det karakteriserte to ledende jusprofessorer som ulovlig.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har like fullt stått fast på at de fulgte lover og regler da de først tre dager før Tangen ble kringkastet som ny sjef førte ham opp på en søkerliste. Men denne søkerlisten ble aldri publisert og gjort kjent for andre enn hovedstyret i Norges Bank.

I forrige uke da Olsen svarte representantskapet, innrømmet han at Tangens navn kom på listen for sent.

Tirsdag skrev DN at heller ikke Nordeas norgessjef Snorre Storset ble ført opp på en søkerliste, til tross for at han var en av syv finalister til stillingen. I tillegg til Nicolai Tangen, er det fire personer som var inne til intervju hos ansettelsesutvalget i Norges Bank, men som ikke dukker opp på en offentlig søkerliste.

Offentlighetsloven sier at søkere skal føres opp på en liste så snart fristen er ute. Søkere kan be om anonymisering og få det innvilget, dersom det er grunnlag for det. Loven presiserer at anonymisering skal veies opp mot hvor stor offentlig interesse stillingen har.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.