Hovedstyret i Norges Bank vedtok onsdag ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen (53). Avtalen blir lagt frem på en pressekonferanse klokken 12 torsdag:

Her er hovedpunktene i avtalen:

  • Tangen beholder en betydelig eierandel i forvalterselskapet Ako Capital. Han beholder 43 prosent av stemmene og 46 prosent av overskuddet, etter at dette er redusert fra dagens 66 prosent.
  • Han beholder Ako-fond til en verdi av fire milliarder kroner.
  • Tangens andel av overskuddet fra Ako Capital går inn i et nytt selskap, DSHN Philanthropy, og skal gis videre til stiftelsen Ako Foundation.
  • Tangen vil eie selskapene, men ikke sitte i styret og ikke være involvert i driften. Forvaltningen av eierandelene er satt ut til en tredjepart så lenge han er sjef for Oljefondet, slik at det skal være en barriere mellom Ako-systemet og Tangen for å unngå interessekonflikter.
  • Advokat Erik Keiserud skal utøve Tangens stemmerett i DSHN. Styremedlemmene er Ako-partner David Woodburd, Keiserud og Ako-sjef Philip Lawford og dette styret vil forvalte stemmeretten i Ako Capital.
  • Finansrådgiver Gabler vil forvalte Tangens fondsandeler, og mellommann mellom Tangen og Gabler skal være advokat Haakon Blaauw. Tangen vil også betale ordinært forvalterhonorar til Ako. Tidligere var hans andeler «fee free». Gabler skal stå fritt til å kjøpe og selge fondsandeler uten Tangens medvirkning.
  • Ako Capital (Jersey) Ltd vil bli avviklet, så Tangen vil dermed eie Ako Capital kun gjennom DSHN.
  • Tangens eierskap i Ako General Partner Ltd på Cayman-øyene, som administrerer de Cayman-registrerte Ako-fondene, opphører som følge av at Ako Capital (Jersey) Ltd legges ned.

Strukturen på eierskapet i Ako er i grove trekk likt det som ble presentert i et svar til representantskapet i Norges Bank tidligere, men nå er altså barrierene og en del andre detaljer på plass.

Nettopp spørsmålet om eierskapet har vært stridens eple i ansettelsen av Tangen. Da han 26. mars ble presentert som ny oljefondssjef, uttalte Tangen at «alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes.»

DN har siden avdekket at båndene ikke brytes, men at Tangen skulle fortsette å ha en eierandel når han tiltrådte som oljefondssjef.

Hemmelig kandidatur

Det har vært usedvanlig mye støy rundt ansettelsen av Nicolai Tangen.

Bråket startet for alvor etter at VG skrev om Tangens luksusseminar i USA med en rekke norske samfunnstopper, inkludert dagens oljefondssjef og regjeringsadvokaten.

At Tangen ikke bryter alle bånd til eget hedgefond og at han ikke sto på en offentlig søkerliste, slik DN tidligere hadde avdekket, ble da gjenstand for debatt og tatt opp i Norges Banks representantskap, som fører tilsyn med banken på vegne av Stortinget.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som ledet ansettelsesutvalget, er blitt kritisert av representantskapet, politikere og en rekke jusprofessorer for å ha gjort en dårlig jobb i ansettelsesprosessen.

Olsen gjorde ikke en grundig sjekk av Tangens selskapsstruktur og eierinteresser og potensielle problemstillinger knyttet til dette når Tangen blir sjef for Oljefondet – verdens største statlige fond. Først én uke etter at hovedstyret ansatte Tangen, ble bankens etterlevelsesenheter koblet på.

Tangens bruk av selskaper i skatteparadiser er også noe som har fått kritikk. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.