Sentralbanksjef Øystein Olsen legger frem Norges Banks rentebeskjed og seneste pengepolitiske rapport kl. 10.00 etterfulgt av en pressekonferanse halvtimen etter.

Mens toppøkonomene i DNs rentepanel samlet mener at Norges Bank ikke bør røre styringsrenten, er det delte meninger blant økonomene i flere meglerhus både om renten vil bli endret, og om rentetoppen nå er nådd.

I TDN Direkts rundspørring blant totalt ni meglerhus venter fire at styringsrenten blir satt opp, mens de resterende fem venter at sentralbanken holder styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

Lavere vekst

DNB Markets skriver i sin morgenrapport torsdag at de legger mest vekt på at sentralbanken først og fremst har planlagt en heving i løpet av året, ikke i september.

«Det vil være klokt å gå mer forsiktig fram i en situasjon der det internasjonale risikobildet har dreid kraftig i negativ retning».

DNB Markets venter uendret rente og tror at rentetoppen er nådd.

Meglerhuset mener at sentralbanken vil vektlegge internasjonale forhold, og at disse vil veie tyngst denne gangen. I tillegg viser de til rapporten fra regionalt nettverk som indikerer noe svakere vekstutsikter fremover.

«Vi tror økt usikkerhet av lavere anslått vekst fremover vil være nok til at Norges Bank avstår fra å heve renten», skriver meglerhuset i en oppdatering.

Eika Gruppen venter også uendret rente.

- Konjukturoppgangen er over i Norge, spørsmålet er når Norges Bank tar dette innover seg. Det jeg har lagt til grunn er at rentetoppen er nådd og at Norges Bank vil kutte renten i juni 2020 og et nytt kutt i desember 2021, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen til TDN Direkt.

Spår heving

Nordea Markets er sikre på at Norges Bank i dag vil heve renten med 25 basispunkter til 1,5 prosent.

«Norges Bank signaliserte på rentemøtet i juni en 80 prosent sannsynlighet for at de skulle sette rentene videre opp i september. De gjentok på møtet i august at denne vurderingen lå fast til tross for økt internasjonal usikkerhet. Siden den gang har sannsynligheten for en hard brexit blitt mindre, og USA og Kina melder at de vil sette seg ved forhandlingsbordet igjen»

«I tillegg fikk vi tydelige signaler i regionalt nettverksundersøkelsen om at handelsuroen i sum ikke påvirket norske bedrifters investeringsplaner», skriver meglerhuset i morgenrapporten torsdag.

Nordea har fra før påpekt at Norges Bank vil vektlegge innenlandske forhold og at kronekursen er svakere enn Norges Banks prognose.

Swedbank venter renteheving til 1,50 prosent, deretter ingen ytterligere rentehevinger. Swedbank mener at innenlandske forhold bør veie tyngst og seniorøkonom Kjetil Martinsen skriver i en kommentar til TDN Direkt at han forventer at Norges Bank vil vektlegge at usikkerheten internasjonalt ikke har påvirket norske bedrifter nevneverdig.

Venter utsettelse

Seniorøkonom Marius G. Hov i Handelsbanken Capital Markets tror ikke at Norges Bank hever renten nå i september, men heller skyver den planlagte rentehevingen til desember.

«Hva gjelder effekt på Norges Banks rentebane, tror vi negative utenlandske faktorer og en svekket krone omtrent nøytraliserer hverandre. Da står vi i så fall igjen med at realøkonomien her hjemme har utviklet seg omtrent som sentralbanken ventet, mens inflasjonen er lavere», skriver Hov og fortsetter;

«Vi registrerer at noen andre analytikere i byen venter at styringsrenten skal opp i dag, og helt sikker kan man aldri være. Men om sentralbanken setter opp renten nå eller skyver den ut til desember er kanskje ikke så viktig i den store sammenhengen. Rentetoppen i Norge er uansett nær. Og for ordensskyld; Handelsbanken tror altså at styringsrenten nådde sin topp i juni. Men sentralbanken er nok ikke helt klar for å innse det ennå».

* Saken er basert på TDN Direkts intervjuer i forrige uke(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.