– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Torsdag la Norges Bank frem Pengepolitisk rapport, der er det klart at styringsrenten holdes uendret, men sentralbanken anslår en raskere renteheving enn tidligere signalisert.

«Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå i over ett år fremover. Fra første halvår 2022 øker renten gradvis etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. Prognosen innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i forrige pengepolitiske rapport.»

I mai kuttet sentralbanken styringsrenten til historisk lave null prosent, som følge av den norske økonomiens usikre situasjon under koronapandemien.

Norges Bank skriver i rapporten at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp siden i vår, men at gjeninnhentingen bremses av den økte smitten. Samtidig peker banken på positive vaksinenyheter.

«Likevel vil det trolig ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien.» skriver sentralbanken.

– Signal om sterkere utvikling

Sentralbanken legger, i sine analyser, til grunn at smittespredningen avtar i første kvartal av 2021. Samt at store deler av befolkningen i Norge og landene vi handler mest med er vaksinert innen utgangen av 2021.

– Norges Bank gjør en liten oppjustering av rentebanen. Dette ventet vi på grunn av de positive vaksinenyhetene som gjør at det er grunn til å tro at gjeninnhentingen blir sterkere fremover, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Utrullingen av vaksinen kommer til å bli avgjørende for hvor fort økonomien kommer til å hente seg inn, og hvordan styringsrenten utvikler seg, forteller sjeføkonomen.

– Forløpet for pandemien og hvor raskt vi kan få vaksinert kritiske grupper og resten av befolkningen blir avgjørende. Det vil være det helt kritiske, sier hun.

– Fornuftig

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets forteller at rentebanen er i tråd med forventningene på forhånd.

– Det er fornuftig av Norges Bank å ikke være for hissige fordi norsk økonomi trenger all hjelp den kan få. I dagens situasjon bør man være forsiktig. Vi har akkurat opplevd et kraftig økonomisk tilbakeslag, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Norges Bank tror nå at første renteoppgang kommer raskere enn det de trodde i september. Det er naturlig etter vaksinenyhetene som reduserer nedsiderisikoen både ute og hjemme. Den nye banen peker på en full heving innen juli 2022, men allerede i mars er det over 50 prosent sannsynlighet for at renten heves.

Kjersti Haugland
Kjersti Haugland (Foto: Elin Høyland)

Hun forteller at hvor raskt Norge får vaksinert befolkningen er et av de store usikkerhetsmomentene. I Pengepolitisk rapport har Norges Bank tre ulike antagelser for vaksineringen.

– Hovedscenariet er at befolkningen vil bli vaksinert gjennom andre halvår. Dermed vil ikke alt være tilbake til «business as usual» i andre halvår. De har også et oppsidescenario der befolkningen er vaksinert innen første halvår. Da sier de at styringsrenteoppgangen kommer tidligere og mer markert. Det vil være i tråd med SSBs scenario, sier Haugland.

Boligprisveksten kan avta

Så langt i år har de norske boligprisene steget med over syv prosent. Mye av årsaken er den rekordlave renten som har gitt nordmenn mer å rutte med når de skal kjøpe bolig.

Norges Bank tror nå at renteeffekten vil avta noe fremover, samtidig frykter Norges Bank økt gjeld hos husholdningene.

– En lang periode med lave renter øker sannsynligheten for finansiell ustabilitet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen som peker på de stigende boligprisene.

«Vi venter at boligprisene vil fortsette å øke den nærmeste tiden, men med en lavere månedsvekst enn de siste månedene. På litt lengre sikt vil trolig økt boligbygging og noe høyere renter føre til at veksten avtar ytterligere, og mot slutten av prognoseperioden venter vi en årsvekst nær to prosent», heter det av rapporten.» skriver sentralbanken i rapporten.

Sentralbanken tror boligprisene vil stige 6,7 prosent i 2021.

Videre venter Norges Bank en styrket krone fremover, og tror den vil blir sterkere enn anslått i forrige rapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.