Fortsatt vekst i produksjon, fortsatt vekst i investeringer og høyere årslønnsvekst.

Det er forventningene for fremtiden fra norske bedrifter, organisasjoner og kommuner, ifølge Norges Banks nyeste intervjurunder undersøkelsen fra i det såkalte Regional nettverk.

Nettverket oppgir at de forventer en lønnsvekst på 2,9 prosent, litt høyere enn forventningen om 2,8 prosent lønnsøkning i 2018. Kategorien tjenesteytere forventer en lønnsvekst på 3,1 prosent, mens industrien anslår en lønnsvekst på 2,6 prosent.

Flere bedrifter melder samtidig om knapphet på arbeidskraft enn før. Det er blant oljeleverandørene og i bygg og anleggsnæringen problemet er størst, spesielt fagutdannede innen rør og elektro. Teknologikompetanse er det knapphet på i tjenestenæringen.

Bedriftene melder samtidig om at produksjonsveksten er stabilt god, og trekkes opp av høyere aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av privat næringsliv og offentlig sektor. Faktorene som demper veksten mest er fallet i boligbygging og svakere vekst i varehandelen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Fem grunner til ikke å bli gründer
01:17
Publisert: