Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 1,25 prosent, ifølge en melding torsdag.

– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Samtlige økonomer som TDN Direkt var i kontakt med før dagens rentebeskjed ventet uendret rente. Samtidig spådde et flertall at neste renteøkning kommer i september.

Kronen svekket seg

Norske kroner svekker seg noe etter rentebeskjeden.

Én euro kostet rundt 9,976 kroner, og én dollar kostet 8,9488 i timene før rentebeskjeden, og handles nå til henholdsvis 10,005 og 9,003 kroner, like etter kl. 10.00.

Etter rentebeskjeden brøt både dollar og euro hver sin grense. En euro var over ti kroner og en dollar var over ni kroner.

Den norske kronen er historisk svak. Vi må tilbake til 2016 for å finne en krone som var tilnærmet like svak målt mot dollaren, og helt tilbake til 2002 for å finne sist en dollar kostet over ni kroner.

«Kronen har svekket seg markert den siste tiden og er svakere enn lagt til grunn i juni», skriver Norges Bank i sin vurdering.

Tyve minutter etter beslutningen ble kunngjort har kronen tatt seg litt inn igjen.

Fortsatt norsk vekst

I Pengepolitisk rapport 2/19, som ble publisert 20. juni, var Norges Banks vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent.

Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av året.

«Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i juni. Den underliggende prisveksten har vært litt lavere enn anslått. Tilspissingen av handelskonfliktene og den økte usikkerheten om Storbritannias forhold til EU kan dempe veksten ute og her hjemme. På den annen side kan en svakere krone bidra til høyere prisvekst fremover», heter det.

Norges Bank konkluderer dermed at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret, mens risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Beslutningen om å holde renten uendret var enstemmig i Hovedstyret, fremgår det.

Beholdt formulering

DNB Markets ventet at sentralbanken ville unngå å binde seg til en renteheving i september som følge av en økte usikkerheten internasjonalt. Meglerhuset venter første renteheving i desember.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets det var klokt av Norges Bank å beholde formuleringen fra Pengepolitisk rapport om at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt videre opp i løpet av året.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB markets.
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB markets. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

«Klokt av Norges Bank å avstå fra å peke eksakt på september, og heller beholde formulering om at renten mest sannsynlig skal opp i løpet av året. Norges peker på at risikobildet gir økt usikkerhet om rentebildet fremover, og det er vi i DNB Markets helt enige i», skriver Haugland på Twitter.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB mener Norges Banks uklare signaler om renteutviklingen fremover er tegn på at sentralbanken ønsker fleksibilitet for å kunne vurdere nye økonomiske data og utviklingstrekk.

«Det indikerer at en renteheving før årsskiftet fortsatt er hovedscenarioet, men usikkerheten har økt», skriver hun på Twitter.

Norges Bank publiserer ingen ny rentebane eller Pengepolitisk rapport på dette mellommøtet. Det avholdes heller ingen pressekonferanse torsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.